Piotr Koj

Blog

W Muzeum Górnośląskim kolejne interesujące spotkanie, tym razem poświęcone Śląskiemu Centrum Nauki. Jan Kubec podzielił się swoimi doświadczeniami z projektowania najbardziej spektakularnego budynku Warszawy ostatnich lat – Centrum Nauki Kopernik. To śląski architekt, założyciel pracowni RAr-2 Laboratorium Architektury, jeden z najciekawszych architektów młodego pokolenia. O walorach bytomskiej lokalizacji Centrum mówił Przemo Łukasik, z bytomskiej Medusagroup, równie znany i ceniony architekt, znany ze swego zaangażowania w sprawy Bytomia. A wszystko to za sprawą  O NAS (Oddolny nurt aktywnie społecznych), którego przedstawiciele zaprezentowali europejskie centra nauki. Dyskusja była ciekawa i odarta ze złudzeń. Obecnie bowiem Śląskie Centrum Nauki jest zlokalizowane w Parku Śląskim. Dla nas, dla bytomian, dla miasta zmiana tej decyzji jest niezwykle ważna. Lokalizacja Centrum w Elektrociepłowni Szombierki jest wielką szansą na dalszą zmianę i rozwój Bytomia. Tak więc przed nami bardzo trudne zadanie, a przy zaangażowaniu nas wszystkich, jest szansa na zmianę tej decyzji. Szkoda, że na tym spotkaniu zabrakło jakichkolwiek przedstawicieli władz miasta, znalazł jednakże czas członek Zarządu Województwa Śląskiego Jerzy Gorzelik. Przypomnę, że w spotkaniu z drem Krzysztofikiem dotyczącym ważnych problemów Bytomia w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczył prezydent Sosnowca, a z Urzędu Miejskiego w Bytomiu po 40 minutach przybyło dwóch pracowników… Przypomnę też, że starania o zmianę lokalizacji na rzecz Elektrociepłowni Szombierki podejmowałem wcześniej, niestety, zarówno marszałek Śmigielski, jak i marszałek Matusiewicz, byli przekonani o słuszności lokalizacji w Parku. Być może marszałek Sekuła dostrzeże konieczność zmiany, która będzie szansą nie tylko dla Bytomia, ale i dla Śląska.

zobacz archiwum wiadomości »

2 komentarze

  1. ~Robert Białas pisze:

    Pragnę zauważyć, że organizatorem nie był Projekt Bytom, a ponownie Stowarzyszenie O NAS. W Stowarzyszeniu pomysłodawcą i realizatorem był Robert Białas i Dawid Grabowski. Podobnie było dwa miesiące wcześniej, gdy organizowaliśmy spotkanie z dr R.Krzysztofikiem, zarówno w MGB jak i w Urzędzie Marszałkowskim. Proszę zatem o sprostowanie zapisu.

  2. ~Dariusz Boruszewski pisze:

    Organizatorem spotkania nie był Projekt Bytom…..