Piotr Koj

Blog

Śmieciowa zagadka

18 grudnia 2012
Możliwość komentowania Śmieciowa zagadka została wyłączona

No i po cichu, bez konsultacji z mieszkańcami, koalicja rządząca miastem od BIS, PiS po SLD i Wspólny Bytom zdecydowała o gospodarce odpadami, a zwłaszcza o opłatach za nie. Ileż to słów, w tym także obelg, wylano w związku z brakiem konsultacji przy podejmowaniu decyzji o taryfie za wody opadowe i roztopowe. Cóż, wtedy krzykacze byli opozycją dążącą do przejęcia władzy, dzisiaj rządzą. Stąd konsultacji z mieszkańcami nie było. Prezydent Bartyla obiecywał, że (cytuję): „głos mieszkańców będzie dla mnie najważniejszym doradcą, który będzie miał pierwszeństwo przy podejmowaniu WSZYSTKICH decyzji”. W wielu miastach miały miejsce ankiety, spotkania, akcje informacyjne. I tym razem wyjątkowo nie ma tłumaczenia i spychania odpowiedzialności na poprzednie władze, bo sprawą zajmuje się ciągle ten sam urzędnik, obecnie awansowany na zastępcę prezydenta. Jaki będzie efekt podjętych wczoraj decyzji? Przekonamy się niestety dopiero na własnej skórze i we własnym portfelu. Obawiam się, że do gospodarowania odpadami miasto będzie musiało dopłacać. Trzeba przewidzieć, iż minimum 10% (a w Bytomiu znacznie więcej) mieszkańców nie będzie opłat wnosiła lub wnosić je będzie ze znacznym opóźnieniem. Straty związane z brakiem opłat będą dotyczyły zapewne odpadów niesegregowanych i w gospodarstwach wieloosobowych. Przykładowa strata dla miasta przy braku opłat od rodziny pięcioosobowej to 840 zł rocznie. Nie znam przyczyn, dla których miasto nie zostało podzielone na rejony, zwłaszcza że mamy dzielnice z zabudową jednorodzinną, takie jak: Górniki, Stolarzowice, Sucha Góra i inne osiedla. Inna jest specyfika w kontekście gospodarowania odpadami takich dzielnic jak: Miechowice, Szombierki, Arki Bożka, Śródmieście. Nie znam pozostałych rozwiązań organizacyjnych i związanych z tym kosztów obsługi, czy też niezbędnej akcji informacyjnej, a odrębnie promocyjnej. Choć w tym zakresie też przecież szumnie zapowiadano zmiany…

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.