Piotr Koj

Blog

Strategia Rozwoju Miasta Bytom 2020+

10 sierpnia 2014
Możliwość komentowania Strategia Rozwoju Miasta Bytom 2020+ została wyłączona

Przedstawiony do konsultacji dokument „Strategia Rozwoju Miasta na lata 2009-2020” nie jest w istocie strategią miasta a jedynie zbiorem powszechnie stosowanych deklaracji, haseł i zasad postępowania, które mają na celu jedynie dostosowanie go do kolejnej, zmieniającej się listy deklarowanych przez Unię Europejską, priorytetów i celów. Zgadzam się więc z wątpliwościami wielu osób i z pytaniem, czy to strategia czy dokument, który ma być podstawą wnioskowania o środki zewnętrzne?

Strategia Rozwoju Miasta to scenariusz osiągania celów przyszłości, do których dąży wspólnota samorządowa, a dzięki któremu dokona się transformacji sytuacji obecnej na projektowaną. Dobra strategia budowana jest na podstawie rzetelnej analizy sytuacji miasta, wyników badań, przy wykorzystaniu wiedzy samorządu, mieszkańców i ekspertów zewnętrznych.

Tyle teoria, a jaka rzeczywistość? Otóż skończył się czas konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta Bytom 2020+. Czy mamy w niej scenariusz osiągania celów do 2020 roku? Niestety nie. Czy budowana była w oparciu o wiedzę i doświadczenie reprezentatywnych członków lokalnej społeczności? Pytałem wiele osób, które na to miano zasługują, ale nie brali oni udziału ani w tworzeniu, ani w konsultacjach. Czy konsultowanie w okresie wakacji to dobry czas? Pytanie retoryczne. Dokument nie zostanie więc zweryfikowany w procesie społecznym przy aktywnym uczestnictwie lokalnych środowisk, mimo że rządzący powinni do nich skutecznie dotrzeć, nie wystarczy udostępnić projekt… Czy jest “strategia” dokumentem pragmatycznym tzn. określa,  jak przekładać cele na konkretne działania? Czy jest dokumentem dynamicznym?…

Przedstawię kilka strategicznych kierunków działań:

– wprowadzanie kultury przedsiębiorczości do sektora usług publicznych (czyli nie ma kultury…),

– poprawa spójności i sprawności systemu komunikacyjnego (infrastruktury i transportu zbiorowego) w układzie miasta i Aglomeracji Górnośląskiej,

– poprawa dostępności do transportu zbiorowego w aspekcie technicznym, organizacyjnym i finansowym,

– prototechnologiczna przebudowa gospodarki wodno-ściekowej,

– wspieranie restrukturyzacji przedsiębiorstw,

– wspieranie rozbudowy infrastruktury badawczej w uczelniach, jednostkach badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstwach.

Bezpieczny, ale i bezsensowny ze strategicznego punktu widzenia brak konkretów…

Ciekawy jest też dobór miast porównawczych, wymienię je: Bielsko-Biała, Gliwice, Radom, Rybnik, Sosnowiec, Wałbrzych oraz Zabrze. Są wśród nich trzy dawne miasta wojewódzkie, z uprzywilejowaną do dzisiaj sytuacją finansową…

Nie dziwię się więc, że pojawiają się też takie oceny tego “dokumentu” jak byłego Naczelnika Wydziału Kontroli Roberta Białasa:  Z tego powodu uważam, że przedstawiona Strategia zawiera fundamentalny błąd, błąd oceny stanu obecnego i zagrożeń z tego wynikających, głównie o charakterze społecznym i finansowym, a które są faktycznymi barierami rozwoju miasta. Rozbieżność między rzeczywistością a deklarowaną przyszłością, która ma być zrealizowana do 2020 r.(!), jest tak ogromna, że przychodzi mi na myśl jedno skojarzenie – z Titanic-em. To tak, jakby kapitan tonącego Titanica, mówił do osób wchodzących do szalup ratunkowych, żeby się nie martwili, bo przecież tak nowoczesny i piękny statek nie może zatonąć, i za parę godzin załoga statku na pewno zdoła wypompować wodę i załatać dziurę. Ta mocna deklaracja wizji niedalekich zdarzeń umacniała zewsząd słyszana muzyka grana przez orkiestrę statku. Strategia przez brak spójności wizji z rzetelną oceną barier rozwojowych i możliwości tkwiących w jego otoczeniu, jest dokumentem, który na pewno nie stanie się busolą dla administracji, biznesu i lokalnych grup społecznych

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.