Piotr Koj

Blog

Szlachetne zdrowie

1 października 2014
Możliwość komentowania Szlachetne zdrowie została wyłączona

Kontynuując analizę realizacji programu wyborczego KW Referendum BIS i Damiana Bartyli, dzisiaj napiszę o dziale: zdrowie. I tak w programie w punkcie pierwszym napisano: kontrola i weryfikacja sprawności i skuteczności zarządzania w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 celem podniesienia jakości świadczeń zdrowotnych. Nie wiadomo, czy owa kontrola się odbyła i jakie efekty przyniosła. Ani też, czy i o ile podniesiono jakość świadczeń zdrowotnych. Wiadomo zaś, że użyto kadrowej miotły. Punkt 2 to perełka: poprawa i zwiększenie dostępności dla mieszkańców nasze miasta do opieki zdrowotnej, a w szczególności lekarza rodzinnego i przychodni specjalistycznych oraz przeprowadzenie wielu działań związanych z profilaktyką chorób. Takiego zobowiązania nie podjąłbym się nawet (a może zwłaszcza) jako minister zdrowia, a co dopiero prezydent miasta, który ma bardzo ograniczone możliwości w tym zakresie, zwłaszcza kiedy w budżecie świeci dziura. Nic nie słyszałem o wielu działaniach związanych z profilaktyką. Trzeci punkt brzmiał: Likwidacja barier architektonicznych poprzez modernizację infrastruktury publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poza głośnym pomysłem zeszpecenia zabytkowego gmachu Urzędu Miasta, przez dobudowę windy w eksponowanym miejscu, o innych działaniach cicho… Kolejny 4 punkt to: Wystąpienie o dotacje do PFRON na inwestycje w zakładach opieki zdrowotnej, związane z dostosowaniem do obowiązujących standardów leczenia. Chętnie poznamy pozyskane kwoty i zakres prac. Ostatni piąty punkt: Upowszechnienie oraz promocja aktywnego i zdrowego trybu życia. Promocja terenów atrakcyjnych przyrodniczo w Bytomiu takich jak Żabie Doły, Suchogórski Labirynt, Miechowicka Ostoja Leśna. Budowa ścieżek rowerowych i dydaktycznych. Zapewne w tym zakresie były podejmowane działania, zwłaszcza jeżeli chodzi o Suchogórski Labirynt, niemniej nie jest znana całościowa popularyzacja tych, ale i pozostałych terenów atrakcyjnych przyrodniczo, a tych w Bytomiu nie brakuje. Pamiętam za to wiele uwag, dotyczących zaniedbywania terenów wcześniej zrewitalizowanych. Mam też daleko idącą wątpliwość, czy powstała jakaś nowa ścieżka rowerowa w Bytomiu. Znajdujące się na stronie bytom.pl ścieżki dydaktyczne są znane od lat.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.