Piotr Koj

Blog

Budżet obywatelski po bytomsku – odsłona druga

14 lutego 2014
Możliwość komentowania Budżet obywatelski po bytomsku – odsłona druga została wyłączona

Za wcześnie na ostateczną ocenę efektów przyjęcia budżetu obywatelskiego w naszym mieście, choć już na tym etapie pozwolę sobie na kilka uwag. Po pierwsze: fatalnie została przeprowadzona akcja informacyjna. To kolejna kompromitacja służb za to odpowiedzialnych. Mimo tego, że posiadamy własne bilbordy, to informacja o budżecie ukazała się na dwa tygodnie przed zakończeniem terminu składania wniosków. Zostały wydane informatory, ale efektywność dotarcia do mieszkańców bardzo zróżnicowana, że nie wspomnę o zawartości. Po drugie zabrakło wspólnej pracy z mieszkańcami nad przygotowaniem budżetu. Podawałem już raz przykład  Dąbrowy Górniczej, gdzie przy Biurze Organizacji Pozarządowych powstała grupa ds. budżetu obywatelskiego. Odbyło się 6 spotkań od lipca do sierpnia 2012 r. Z każdego spotkania powstały notatki, a wprowadzane rozwiązania konsultowano z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych. Na podstawie materiału został opracowany model budżetu oraz projekt uchwały (wrzesień – listopad 2012). Następnie odbyły się: konferencja otwarcia, konsultacje projektu uchwały oraz rozwiązań zaproponowanych w modelu, konferencja: „Cities for Citizens – Aktywność obywatelska w rozwoju miast”, dyskusja w komisjach Rady Miejskiej i dopiero przyjęcie uchwały (30 stycznia 2013 r.) Jak można policzyć przygotowania do podjęcia uchwały trwały pół roku. No i trzecia, ostatnia uwaga – jeśli już władze poszły tak bardzo na skróty, to warto było wzmocnić budżet obywatelski spotkaniami z mieszkańcami w dzielnicach. Tak się nie stało.

Czy to tylko moje teoretyczne rozważania? Nie. Odbyłem kilka spotkań z mieszkańcami w dzielnicach i wiem, że stopień świadomości, a zwłaszcza zainteresowania budżetem obywatelskim, ale i miastem, jest dramatycznie niski. Świadczy o tym także liczba zgłoszonych wniosków – 170. Jeżeli podzielimy to na 12 dzielnic, to średnio zgłoszono w każdej 14 wniosków. Łącznie złożyło podpisy minimum 2250 mieszkańców. Przy tak dużej obojętności wobec spraw miasta i bardzo małej aktywności większości bytomian, budżet był wyjątkową szansą na zmianę tej sytuacji. Niestety została ona zaprzepaszczona.

A przecież troską samorządu winna być praca nad zmianą tego stanu rzeczy. Niestety, nie tej koalicji. Jej specjalnością jest walka z obywatelską aktywnością, że wspomnę likwidację dzielnic i rad dzielnic, zaporowe warunki zgłaszania inicjatyw obywatelskich, czy też manipulowanie referendum, zwłaszcza kiedy nie jest ono polityczną hucpą…

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »