Piotr Koj

Blog

Brak monitorowania, brak skuteczności, tak zarządza się Bytomiem

7 lipca 2016
Możliwość komentowania Brak monitorowania, brak skuteczności, tak zarządza się Bytomiem została wyłączona

Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach, przedstawiła raport dotyczący rozwiązywania problemów społecznych w Bytomiu. W raporcie prześledzono okres od 2010 do 2014 roku, wzięto po uwagę działania rządowe, wojewódzkie i miejskie. Najgorzej wypadły te ostatnie, zwłaszcza po 2012 roku. Dowód? W badanym okresie spadała też skuteczność działań miasta, podejmowanych dla tworzenia nowych miejsc pracy, ponieważ liczba utworzonych stanowisk zmalała z 277 w 2010 r. do 177 w 2014 r. Raport rozwiewa złudzenia: w Bytomiu nadal jest bardzo wysokie bezrobocie. W 2015 r. stopa bezrobocia w Bytomiu wyniosła 17,8 %, w kraju 9,8 %, w województwie śląskim 8,2 %, a w Katowicach 3,8 %. Wciąż rośnie lista osób oczekujących na mieszkania, a klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nie mają motywacji do szukania pracy czy zmiany swojego statusu społecznego. MOPR nie dysponował narzędziami pozwalającymi na bieżące ustalanie danych o łącznej liczbie osób/rodzin pozostających pod jego opieką, a także o tym, jakie łączne oraz średnie wsparcie z różnych tytułów uzyskują te rodziny/osoby. Dopiero na wniosek NIK ustalono, że średnia kwota wsparcia finansowego udzielonego przez MOPR w 2014 r. jednej rodzinie (próba 92 rodzin, tj. 2% rodzin dotkniętych problemem bezrobocia) wynosiła 14 584,7 zł (1 215,4 zł miesięcznie) i była tylko nieznacznie niższa od najniższego wynagrodzenia netto w kraju. Stwierdzono również przypadki, gdy kwota wsparcia przypadająca na rodzinę wielodzietną, wielokrotnie przekraczała tę wielkość, nie było więc motywacji do szukania pracy.

NIK nie podważa zgodności z prawem wydawanych pieniędzy. Brak wiedzy, uwzględniania korekt i myślenie przyszłościowego, przyczyniło się do tego, że brakuje długofalowego efektu. 
Koncentrowano się bowiem na świadczeniu usług. Nie sprawdzano zatem czy realizowane działanie przyczyniło się do trwałego przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej konkretnych mieszkańców lub czy osiągnięto w wyniku podejmowanych działań np. długotrwałe zatrudnienie konkretnego bezrobotnego.

Cóż jak dla mnie nic nowego. Nic nowego także dla czytelników bloga, bo zwracam uwagę na zachodzące w mieście “zmiany” od czterech lat. Taki jest efekt ręcznego starowania wszystkich i wszystkiego. Taki jest efekt myślenie i działania “byle do jutra” i “po nas choćby potop”. No cóż, jak zawsze nie ma nawet kto zagrzmieć, no bo opozycja jest, ale jakoby jej nie było. AMEN

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »