Piotr Koj

Blog

Bytomski Sport studnia bez dna i efektów

16 września 2018
Możliwość komentowania Bytomski Sport studnia bez dna i efektów została wyłączona

Zajrzałem na stronę gminnej spółki o nazwie „Bytomski Sport”. Ze strony dowiedziałem się że:

  • Bytomski Sport powstała w celu modernizacji oraz budowy stadionu piłkarskiego imienia Edwarda Szymkowiaka. Naszą misją jest realizacja celu strategicznego wyznaczonego w „Strategii Rozwoju Miasta. Bytom 2020+”
  • Bytomski Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem ze 100% udziałem Gminy Bytom.
  • Spółkę powołano do realizacji celu strategicznego wyznaczonego w „Strategii Rozwoju Bytomia na lata 2009 – 2020”, Priorytet III: „Kultura wysoka i czas wolny”, cel strategiczny CIII/2: „Bytom miastem powszechnego dostępu do nowoczesnych obiektów kultury, sportu i rekreacji”, tj. „Budowa hali widowiskowo – lodowiskowej wraz z halą lodowiskową treningową oraz modernizacją stadionu piłkarskiego”.

Warto przypomnieć, że spółka powstała w 2014 roku, tak więc już 4 lata jest na naszym, bytomian garnuszku.

Jakie są jej dokonania? Patrząc okiem mieszkańca, ŻADNE. Patrząc pod kątem zadań dla których została powołana, ZERO!

Ze strony internetowej wynika, że ostatnie postępowania o udzielenie zamówienia powyżej kwot unijnych to:

  • 12.2016 Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnej hali sportowej w Bytomiu jako część Zadania „Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu”
  • 12.2016 pod numerem: ZP/1/12/2016 P „Modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego im. E. Szymkowiaka przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu”

I co? I NIC!!

Za to ile osób się przewinęło przez spółkę, zwłaszcza jako prezesi, członkowie rady nadzorczej. A ile nas to kosztowało!!! Co ciekawe, w obecnej Radzie Nadzorczej spółki zasiadają obecny naczelnik wydziału zdrowia UM w Bytomiu i były naczelnik wydziału edukacji UM w Bytomiu.

Póki  co trzeba zrobić wszystko, aby powstrzymać jakiekolwiek prace na obiekcie przy ulicy Olimpijskiej, bo jest to sztuka dla sztuki. W interesie miasta, w interesie bytomian, jest powstrzymanie się od jakichkolwiek działań, bo konsekwencje ewentualnych „prac”, będą dla nas bardzo, bardzo niekorzystne.

Co można wybudować za 115 milionów złotych?

11 maja 2016
Możliwość komentowania Co można wybudować za 115 milionów złotych? została wyłączona

Nie zawsze trzeba być oryginalnym, stąd też dzisiaj przedstawię moim czytelnikom ciekawe zestawienie, którego nie jestem autorem. Poniżej propozycja inwestycji, które można zrealizować za 115 milionów złotych, które prezydent Bartyla zamierza pożyczyć z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę stadionu. Mam nadzieję, że wymusi na wszystkich, choć krótką refleksję…

kompleks Bartyli

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »