Piotr Koj

Blog

Prezydent Bartyla i jego drużyna nieustannie mówią o demokracji, a jednocześnie ją zwalczają. Przypomnę jego deklaracje: Obiecuję również, że głos mieszkańców będzie dla mnie najważniejszym doradcą, który będzie miał pierwszeństwo przy podejmowaniu WSZYSTKICH decyzji,

A jak wygląda rzeczywistość? Najlepiej pokazuje ją tzw. budżet obywatelski na rok 2015. Niby poddano go konsultacjom społecznym. Wpłynęło szereg uwag, wiele bardzo ciekawych i godnych rozważenia. Jedną z ważniejszych poprawek, była propozycja rozszerzenie składu Zespołu Opiniującego złożone projekty do “budżetu obywatelskiego” o przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów branżowych i lokalne autorytety. Poprawkę odrzucono. A przecież osoby te, legitymujące się mandatem najwyższego zaufania społecznego, miały być gwarantem rzetelnie przeprowadzonej partycypacji obywatelskiej, w oparciu o realne potrzeby bytomian. Ponadto odrzucono wniosek dotyczący obniżenia progu wiekowego z obecnych 18 lat do proponowanych 16 lat. Wpłynie to negatywnie na proces wzmacniania partycypacji i krzewienia postaw obywatelskich, wśród młodzieży naszego miasta. Reasumując, sytuacja nieuwzględnienia zdecydowanej większości wniosków, złożonych w ramach konsultacji społecznych, m.in. podczas specjalnie zorganizowanej przez MDM Bytom debaty w tej sprawie, jest niezrozumiała i nasuwa wnioski dotyczące trybu pracy Zespołu, które w kontekście zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego, budzą uzasadnione wątpliwości. Podobnie potraktowano wnioski radnych spoza koalicji w trakcie sesji Rady Miasta.

Podobnie traktuje się się wszystkie uwagi zgłaszane przez obywateli, ekspertów, organizacje pozarządowe itd. Przykłady? Przypomnę tylko najważniejsze: centrum przesiadkowe i rewitalizacja, ale dotyczy to każdej innej istotnej dla bytomian oraz miasta kwestii.

Prezydencie Bartyla demokracja, to nie tylko metoda sprawowania władzy przy pomocy parlamentarnych instytucji, ale pewien typ kultury, obejmującej postawy ludzkie, system wartości, obyczaje i prawa.

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »