Piotr Koj

Blog

Bezrobocie rośnie

29 marca 2014
Możliwość komentowania Bezrobocie rośnie została wyłączona

To zła wiadomość dla Bytomia. Mimo tego winna być podana mieszkańcom, a przede wszystkim winna być przedmiotem najwyższej troski i konkretnych działań prezydenta. Na próżno szukać tej informacji również tam, gdzie winna się pojawić, uznając, że media (zwłaszcza lokalne) mają  do zrealizowania swoją misję – służbę prawdzie, dobroci i pięknu, czuwania nad wysokim poziomem etycznym przekazu (słowa papieża Franciszka podczas jubileuszu 60-lecia RAI).

Myślę tutaj o danych dotyczących stopy bezrobocia w naszym mieście. Bytom z liczbą 12,0 tys. zarejestrowanych bezrobotnych i stopą bezrobocia na luty 2014 roku w wysokości 21,5% (w Polsce 14,4%, w województwie śląskim 11,7%) plasuje się na drugim miejscu w województwie, po powiecie częstochowskim. Trzeba zaznaczyć, że w styczniu rok wcześniej, stopa bezrobocia wynosiła 20,7%, a w czerwcu 2012 roku 19%. To dane GUS z końca lutego 2014 roku oraz bytomskiego Powiatowego Urzędu Pracy.

Oczywiście problem jest złożony, nie zmienia to faktu, że w ciągu 1,5 roku bezrobocie wzrosło o 2,5%. Bardzo chciałbym poznać strategię walki włodarzy miasta z tak galopującym zjawiskiem…

Niezbadane są intencje prezydenta Bartyli, zaś jego stosunek do realizacji obowiązków zapisanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej długo jeszcze będzie dla mnie bodźcem do refleksji. Oto bowiem trzy cztery dni temu (po moim wpisie o BIP) w zakładce „Plany, programy i raporty” umieścił dokumenty sprzed 6 lat: strategię promocji i strategię miarki miasta. Nieważne, że brakuje tam wręcz kluczowych ważnych i aktualnych strategii oraz programów, że wymienię tylko: „Plan rozwoju Bytomia”, „Program rewitalizacji Bytomia”, “Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych”, „Bytomski program wspierania rodziny”, “Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bytom”. Brakuje też „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bytom”, “Programu współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi”  i wielu  innych…

Oczywiście strategia promocji i strategia marki miasta były w BIP od chwili ich uchwalenia, choć nie na tak honorowym miejscu… Dziś są już nieaktualne i praktycznie mają już tylko wartość archiwalną. Ich zapisy odnoszą się, czego pewnie prezydent nie doczytał, do instytucji, które już działalności nie prowadzą, między innymi za sprawą decyzji obecnych władz. Dość przypomnieć, jak istotnym wyróżnikiem miasta była w 2008 roku działalność Śląskiego Teatru Tańca… Nie zostały owe dokumenty, choć powinny być, zaktualizowane. Nie są, choć zgodnie z prawem powinny być, stosowane (radni prawa nie zmienili, więc obowiązuje). A za ich treść odpowiada, jak czytamy w BIP, Marcin Cholewiński…

O co więc chodzi, panie prezydencie? Umieszczając te dokumenty w tak godnym miejscu, przeznaczonym dla najważniejszych dokumentów strategicznych, 17 marca 2014 r. chciał Pan obwieścić światu, że oto przede wszystkim zamierza Pan realizować zdezaktualizowane i wyśmiewane przez pana zapisy?

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »