Piotr Koj

Blog

Absolutnie NIE

24 kwietnia 2017
2 komentarze

Absolutnie NIE, to ulubione sformułowanie Damiana Bartyli w dzisiejszej rozmowie z Marcinem Zasadą w Radiu Piekary Śląskie. Oczywiście było ono twórczo rozwijane na przykład absolutnie się z tym nie zgadzam.
M.Zasada Czy ma Pan poczucie,że rozczarował Pan mieszkańców?
D.Bartyla Absolutnie NIE
M.Zasada Obiecał Pan naprawę miasta, a tu finanse w ruinie, katastrofalny wizerunek…
D.Bartyla Absolutnie się z tym nie zgadzam
M.Zasada Abstrahując od wydatków na sport, milion bez przetargów w BPK
D.Bartyla Raport jest objęty klauzulą tajności
M.Zasada Wygląda to na wyprowadzanie środków finansowych do członków rodzin osób z Pana otoczenia
D.Bartyla To nie jest prawda
M.Zasada Jak skomentuje Pan 30 stron raportu RIO?
D.Bartyla Zalecenia są wprowadzane w życie
M.Zasada Czy odda Pan mieszkańcom 6 milionów złotych za śmieci?
D.Bartyla Nie musimy tej kwoty oddać w pierwszym roku
M.Zasada Czy poda się Pan do dymisji?
D.Bartyla Absolutnie nie. Ocenią mnie mieszkańcy
M.Zasada Stracił Pan większość…
D.Bartyla Sytuacja jest dynamiczna
M.Zasada Czego spodziewa się Pan po dzisiejszej sesji
D.Bartyla Opozycja poczuła krew
M.Zasada Ma Pan sobie coś do zarzucenia?
D.Bartyla Nie, może że kiedyś podjąłem złe decyzje personalne

Generalnie na wszystko było wytłumaczenie, inni są też zadłużeni, inni też nie płacą składki na KZKGOP, inni też nie oddali za śmieci, inni też nie mają większości, to on zlecił audyt – to znaczy nakazał prezesowi BPK, skierował wyniki audytu do Prokuratury – to znaczy zlecił przekazanie, to on zwolnił prezesa – to znaczy nakazał to Radzie Nadzorczej.

Jednym słowem NIC NOWEGO, bo tak właściwie to NIC się nie stało…

Zostaliśmy okradzeni na blisko 6 milionów złotych

12 kwietnia 2017
Możliwość komentowania Zostaliśmy okradzeni na blisko 6 milionów złotych została wyłączona

Zapoznałem się z wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. To efekt kompleksowej kontroli za okres 2012-2016. Nieprawidłowości zostały ujęte na 34 stronach. Zapewne nie raz wrócę do tego wystąpienia, bo jest to dowód na niekompetencje Damiana Bartyli i osób z jego najbliższego otoczenia.

Na pierwszy ogień wzięto gospodarkę odpadami. Radni opozycji zwrócili uwagę na wytknięte prezydentowi nieprawidłowości w zakresie gospodarowania z środkami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mówiąc krótko i dobitnie, zostaliśmy okradzeni na blisko 6 milionów złotych. Dlaczego? Cytuję fragment wystąpienia:  W 2014 r. z budżetu Miasta Bytomia wydatkowano powstałą w 2013 r. nadwyżkę dochodów uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponad zrealizowane w tym roku wydatki na inne cele niż wskazane w art. 6r ust. 2 i ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). Bowiem  w  2013 r. pozyskano dochody  8.908.495,30 zł, a wydatkowano 3.169.393,67 zł. Pozostała więc różnica w kwocie 5.739.101,63 zł (nadwyżka). Na co poszły nasze oszczędności? Cytuje: zgodnie z wyjaśnieniami pracowników, ze względu na niekorzystne kształtowanie 2014 roku tj min. nieosiągnięcie wszystkich planowanych dochodów (to rok wyborów min z 3 edycjami DNI BYTOMIA), doszło do wykorzystania powstałych oszczędności z gospodarki odpadami za 2013 rok, na inne cele niż określone w ustawie o porządku i czystości w gminach.

Nie wiem jak zakończyło się rozliczenie w roku 2016, bowiem do 30 września tego roku pozyskano dochody 12.397.116,06 zł, wydatkowano 11.361.475,34 zł. Pozostała różnica w  kwocie 1.035.640,72 zł (nadwyżka).

Zainteresowanych lekturą wystąpienia i zawartych w nim nieprawidłowości zapraszam na:
http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=4821
W razie problemów z otwarciem linków, rekomenduje skopiowanie i otwarcie w nowym oknie.

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »