Piotr Koj

Blog

Nie ma to jak być doradcą prezydenta Bartyli do spraw kultury

30 października 2017
Możliwość komentowania Nie ma to jak być doradcą prezydenta Bartyli do spraw kultury została wyłączona

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta przedstawiono wyniki kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny powołany z radnych Rady Miasta, dotyczącej zatrudniania przez prezydenta Bartylę doradców. Temat ciekawy, warto więc poznać efekt tejże kontroli

W Urzędzie Miejskim w Bytomiu w latach 2012-2017 Prezydent zatrudniał 4 doradców:
• Jarosława Hałupkę, doradcę do spraw gospodarki przestrzennej w okresie2012-2013,
• Michała Dąbrowskiego, doradcę do spraw gospodarczych w okresie 2012-2013,
• Juliusza Ursyna Niemcewicza, doradcę do spraw kultury, w okresie 2013- do nadal,
• Janusza Wiatra, doradcę do spraw funduszy unijnych, w okresie 2013 – do nadal.

Zakres działań doradców:
• Jarosław Chałupka – przygotowanie całościowe do utworzenia Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
• Michał Dąbrowski – pozyskiwanie inwestorów, prowadzenie spraw związanych z utworzeniem strefy
• Juliusz Ursyn Niemcewicz – konsultowanie z Wydziałem Kultury przedsięwzięć kulturalnych, audytowanie projektów kultury, tworzenie projektów kultury, omawianie skutków finansowych projektów kultury, wdrożenie niektórych projektów, częściowa koordynacja Wydziałów i innych podmiotów, pozyskiwanie funduszy na realizację przedsięwzięć kulturalnych, społeczne oddanie oraz charytatywne działanie na rzecz promowania kultury w tym charytatywne występy artystyczne, reprezentowanie wizerunków miasta w kulturze na wewnątrz i na zewnątrz,
• Janusz Wiatr – doradztwo projektowe, doradztwo i pomoc podmiotom lokalnym podmiotom.

Komisja odstąpiła od szczegółowej kontroli doradców Jarosława Hałupki i Michała Dąbrowskiego. Zespół stwierdził wzorowe wykonywanie zadań Janusza Wiatra, każde jego działanie zostało udokumentowane.

Najciekawsza jest kontrola ostatniego z doradców, który nie raz był już “bohaterem” także mojego bloga. Jak stwierdził zespół kontrolny Juliusz Ursyn Niemcewicz, doradca do spraw kultury, wykonywał swoje obowiązki jedynie w roku 2013 i na początku 2014, biorąc udział w pracach zespołu do spraw Jubileuszu 750lecia Bytomia, nie był powołany w skład zespołu, ale uczestniczył w ich spotkaniach.
Nie pozyskiwał żadnych środków zewnętrznych.
Nie brał udział w żadnych komisjach związnych z kulturą.
Nie koordynował żadnych działań w dziedzinie kultury.
Nie konsultował zadań, ani projektów.
Wydziały nie posiadają żadnych dokumentów świadczących o działalności charytatywnej.
Nie audytował, ani nie wdrażał projektów.
Doradca do spraw kultury za swoją funkcję pobrał wynagrodzenie w wysokości:
2013 – 35356zł
2014 – 47292zł
2015 – 49014zł
2016 – 49183zł
2017 – 24534zł
oraz 114 EURO za nieznany wyjazd zagraniczny
Nieznane są okoliczności wyjazdów zagranicznych. W czasie “wyjazdów” zagranicznych doradca złożył podpisy świadczące o jego obecności w pracy, na terenie UM Bytomia.
Doradca jest zatrudniony na pełnym etacie w Operze Śląskiej w Bytomiu w godzinach 10-14,

Co ważne Naczelnik Kancelarii Prezydenta, nie wniosła uwag do protokołu kontroli.

No cóż jak widać są w Urzędzie osoby na specjalnych prawach, których nie obowiązują żedne regulacje. Bez wątpienia odpowiedzialność za opisaną sytuację ponosi prezydent Bartyla, zwłaszcza, że wielokrotnie zwracano mu uwagę na nieprawidłowiści związane z funkcjonowaniem jego doradcy.

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »