Piotr Koj

Blog

Wizja dojrzałych elit, marzenie które tak trudno zrealizować. Dlaczego?  Bo elitarność wymaga dojrzałości: postaw, postrzegania i wypełniania zobowiązań, pewnego smaku kulturowego, ale też etycznej troski i obywatelskiej empatii, którą po staroświecku nazywana jest wrażliwością społeczną. Jest to pewne założenie, wynikające wprost ze społecznikowskiej, jeszcze dziewiętnastowiecznej rodzimej tradycji. Pisząc te słowa w Bytomiu, można odnieść wrażenie że mówimy o rzeczach dla obecnie rządzących kompletnie niezrozumiałych…

Bytomskie “elity”, są z reguły wewnętrznie skonfliktowane ze względu na rozbieżności wszelkich możliwych interesów, to środowisko dysponujące znaczącą władzą, wpływami na struktury rzeczywistości i „wysokim prestiżem”, który służy im jako instrument legitymizacji poczynań własnych i popleczników. W tej sytuacji pytanie o  dojrzałość elit nabiera innego kontekstu: nie będziemy dyskutować o ich pryncypiach etycznych i misji społecznej, ale np. o kompetencjach biznesowych, prawnych czy administracyjnych. Bo tych darmo szukać, gdyż ich po prostu nie ma…

El presidente, Ich twarz, przez lata starała się wmówić, że posiada technokratyczne kompetencje, podobnie jak jego zaplecze. Jak jest, wiemy po pięciu latach ich rządów. Działania obecnej “elity” są wprost szkodliwe dla miasta i społeczeństwa.

Mówiąc o referendum, nie tęsknimy więc za przemożną grupą wpływu, za układem, ale za osobami, które traktują miasto jako pole służby, chcących tworzyć „wspólnotę troski”. Które będą robiły to mądrze, będą odpowiedzialne i perspektywicznie patrzeć na rzeczywistość. Potrzebujemy elit, które będą łączyły najlepsze cechy społecznikowskie, z merytorycznymi umiejętnościami myślenia i działania. Wiem, że takie osoby są, także w Bytomiu i liczę, że to one wrócą do dalszej zmiany miasta.

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »