Piotr Koj

Blog

Nigdy nie za dużo informacji, stąd warto przypomnieć. Grzegorz Gerwazy Gorczycki należy do najwybitniejszych polskich kompozytorów. Jego życie i działalność jako muzyka przypada na okres późnego baroku. Urodził się w 1665 roku w Rozbarku koło Bytomia w rodzinie Adama i Anny Gorczyców, właścicieli folwarku. Naukę rozpoczął w miejscowej szkole parafialnej. Od 1678 roku kształcił się na uniwersytecie w Pradze na Wydziale nauk wyzwolonych i filozofii, a następnie siedem lat studiował w Wiedniu, gdzie uzyskał tytuł licencjata teologii. Przypuszcza się, że również w Wiedniu zdobywał wiedzę i umiejętności muzyczne. W 1690 roku przybył do Krakowa. Tu przyjął święcenia kapłańskie. Przez następne dwa lata współpracował z założoną przez księży misjonarzy Akademią Chełmińską na Pomorzu. Wygłosił tam cykle wykładów z zakresu retoryki i poezji. W Chełmnie kierował również kapelą kościoła archiprezbiterialnego.   Po powrocie do Krakowa sprawował funkcję wikariusza Katedry na Wawelu oraz spowiednika katedralnego. Wkrótce też powierzono mu stanowisko kapelmistrza (Magister capellae musices Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis). Do jego obowiązków należało dyrygowanie, przygotowywanie repertuaru, komponowanie utworów własnych, kopiowanie kompozycji innych autorów. W 1702 roku został też powołany do kolegium tzw. angelistów, uświetniających śpiewem figuralnym liturgię sprawowaną w katedrze przy konfesji św. Stanisława.  Pomimo licznych już obowiązków przyjął na siebie funkcję kanonika kolegiaty w Skalbmierzu, a także proboszcza kościoła Bożego Miłosierdzia na przedmieściu Krakowa zwanym Smoleńskiem. Tu sprawował opiekę nad szpitalem przykościelnym. Równocześnie został kapelanem więźniów osadzonych w basztach Zamku na Wawelu.

Nie tylko postać Grzegorza Gerwazego była i niestety jest mało znana.  Przez wiele lat także (a może zwłaszcza) dzieła Gorczyckiego były bardzo mało znane i rzadko wykonywane. Stopniowo odnajdywano je w Archiwum Kapituły Katedry na Wawelu w postaci rękopisów oraz kopii. Jeszcze po II wojnie światowej natrafiono na manuskrypty dwóch dzieł – Completorium I i Conductus funebris w archiwum poreformackiego kościoła parafialnego w Rakowie Opatowskim w pobliżu Kielc.  Zachowana do naszych czasów twórczość Gorczyckiego obejmuje 50 kompozycji o autorstwie pewnym i 32 utwory mu przypisywane. Jest to niemal wyłącznie polifoniczna muzyka religijna, pisana do tekstów łacińskich.

Na szczęście mamy w Bytomiu pasjonatów, którzy uznali, że ten stan rzeczy należy zmienić. Jest ich wielu, ale wspomnę dzisiaj Adama Wesołowskiego. Ten młody kompozytor, pianista, dyrygent, teoretyk muzyki i pedagog był pomysłodawcą, założycielem i co najważniejsze dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. I tak od jedenastu lat rozwija festiwal, a przez to szerzy wiedzę o Grzegorzu, o jego muzyce i szerzej o muzyce klasycznej. Co jest warto podkreślenia, w swojej pracy ma cele i marzenia, które konsekwentnie realizuje. Dowodem był wczorajszy pierwszy w historii koncert w przepięknym gmachu Sądu Rejonowego w Bytomiu. A w  programie włoscy mistrzowie baroku, w mistrzowskim wykonaniu Gabrieli Players z Wielkiej Brytanii.

fest

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »