Piotr Koj

Blog

Obradujący w Krakowie Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO zdecydował o wpisaniu na Listę Światowego Dziedzictwa pogórniczych zabytków w Tarnowskich Górach. We wniosku o wpis jego autorzy wymieniali 28 obiektów, nie tylko w Tarnowskich Górach, ale też w sąsiednich Zbrosławicach i Bytomiu. Są to pozostałości po dawnych kopalniach rud srebra, ołowiu i cynku – kopalniane wyrobiska i szyby górnicze, system odwadniania i wykorzystania wody pogórniczej oraz elementy krajobrazu kulturowego. Dzięki temu, nasz bytomski rezerwat Segiet i Srebrna Góra, które mieszczą się na pograniczu Bytomia i Tarnowskich Gór, także zostały objęte wpisem czyli zalazły się na Liście UNESCO. Warto podkreślić, że są to pierwsze obiekty w historii Górnego Śląska, znajdujące się w ewidencji światowego dziedzictwa.

Kilka słów o historii tego obszaru. Przez kilka stuleci na obszarze Tarnowskich Gór, Bytomia i okolic funkcjonowało kilka tysięcy kopalń. Powstało tam ok. 20 tysięcy szybów i ponad 150 kilometrów podziemnych wyrobisk. Częścią tego kompleksu są dwa najbardziej znane obiekty – Zabytkowa Kopalnia Srebra oraz Sztolnia Czarnego Pstrąga. 600-metrowy fragment sztolni służącej kiedyś do odwadniania kopalni dziś turyści przepływają – pod ziemią – łodziami. To najdłuższa w Polsce podziemna trasa turystyczna pokonywana w ten sposób. Sztolnia została udostępniona turystom w 1957 roku. Z kolei Zabytkowa Kopalnia Srebra to jedyna w Polsce trasa turystyczna, wytyczona w podziemiach będących pozostałością po dawnych kopalniach rud srebra, ołowiu i cynku. Stanowi niewielki fragment dawnej kopalni Fryderyk. Do zwiedzania została udostępniona w 1976 roku. Przygotowany dla zwiedzających prawie 2-kilometrowy szlak przebiega 40 metrów pod ziemią.

Zarówno sztolnia, jak i kopalnia są od lat na prezydenckiej liście Pomników Historii. Ponadto od listopada 2014 roku kopalnia jest tzw. punktem kotwicznym sieci Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH), skupiającego ok. 200 zabytków techniki w Europie. Obiekty te należą też do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

Na koniec to co równie ważne jak sam fakt wpisania. Otóż eksperci z UNESCO byli zszokowani, że o wpis stara się jakieś małe stowarzyszenie. Po raz pierwszy pracowali na rzecz czegoś mniejszego niż region.  Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej przez długi czas działało w osamotnieniu. Nie byli wspierani przez władze, nie mieli potężnych sojuszników. Najczęściej spotykali się z krytyką, bo uważano, że tarnogórskie zabytki nie umywają się np. do Krakowa albo że brakuje uregulowanych spraw własnościowych i Tarnowskie Góry nie mają planu utrzymania zabytków. Po latach starań i ciężkiej pracy, przełamano niechęć, a na ostatniej prostej podpisano porozumienie na rzecz wspólnych starań o UNESCO. Sygnatariuszami byli m.in. Urząd Marszałkowski, tarnogórskie starostwo i Urząd Miejski, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i nadleśnictwo Brynek. Gratuluję i mam nadzieję, że działania Stowarzyszenia będą inspiracją dla nas, bytomian, abyśmy także my potrafili skutecznie zmieniać otaczającą nas rzeczywistość…

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »