Piotr Koj

Blog

Miasto uczące się

31 maja 2015
Możliwość komentowania Miasto uczące się została wyłączona

Dzisiaj o projekcie Europolis, czyli o cyklicznych spotkaniach środowisk samorządowych, miejskich, politycznych i biznesowych na temat wyzwań, jakie stoją przed europejskimi miastami. Organizowane są od 2013 roku przez Fundację Schumana we współpracy z miastem stołecznym Warszawą oraz Fundacją Konrada Adenauera.

Warto przypomnieć, że pierwsze spotkanie Europolis w 2013 roku poświęcone było trendom rozwojowym miast i preferencjom obywateli, zdefiniowano również, czym jest inteligentne miasto z perspektywy władz miejskich, przedsiębiorstw oraz z punktu widzenia mieszkańców. Rok później konferencja Europolis poświęcona była najważniejszym wyzwaniom  współczesnych metropolii w zakresie polityki klimatycznej oraz niskoemisyjnym rozwiązaniom w miastach. Tegoroczna poświęcona był miastom uczącym się.

Czym jest miasto uczące się? Pojęcie to wprowadził m.in. urbanista Richard Florida, który pisał o regionach i miastach uczących się (learning regions). Według niego miasta funkcjonują jako magazyny nauki i pomysłów, zapewniając przyjazne środowisko i infrastrukturę ułatwiającą przepływ wiedzy, która jest motorem wzrostu gospodarczego. Florida uważa, że miejsce takie tworzy kilka elementów: infrastruktura produkcyjna, czyli sieć powiązanych ze sobą firm; kapitał ludzki, czyli zasoby siły roboczej dostępne na lokalnym rynku pracy; infrastruktura podstawowa i informacyjna — dzięki niej przedsiębiorstwa dostarczają wytworzone dobra i usługi na rynek oraz kontaktują się ze sobą. Ważny jest też sposób zarządzania przemysłem, czyli kultura zarządcza firm — w Polsce trudno jest zmierzyć różnice w regionalnych różnicach w zarządzaniu spółkami, za to widać zróżnicowanie we współpracy między firmami i mieszkańcami. Dodatkowo myślenie o miastach uczących się wzbogacone zostało o łatwość prowadzenia biznesu, czyli to, jak efektywnie działają instytucje publiczne, z którymi bezpośrednio kontaktuje się przedsiębiorca.

Przy okazji konferencji opublikowano rankingu miast uczących się. Niestety kiepsko wypadły w nim śląskie miasta (w ostatniej 10 siedem śląskich miast), w tym Bytom na 59 pozycji (na 66).

Czołówka to I miejsce Warszawa, II Rzeszów, III Poznań (VI Katowice, X Gliwice). Nadal nie doceniamy faktu, że miasto jest jak każda inna organizacja, która musi poszukiwać wciąż nowych możliwości osiągania pożądanych efektów, tworzyć nowe wzorce niestereotypowego myślenia, zarządzania, a to wszystko powinno być rozwijane w pracy zespołowej (także z udziałem mieszkańców). Miasto ucząca się winno być organizacją biegłą w tworzeniu, pozyskiwaniu i przekazywaniu wiedzy oraz w modyfikowaniu swoich zachowań w reakcji na nową wiedzą i doświadczenie. Jak jest to wiemy my – mieszkańcy.

Ranking miast uczcych si

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »