Piotr Koj

Blog

Zostaliśmy okradzeni na blisko 6 milionów złotych

12 kwietnia 2017
Możliwość komentowania Zostaliśmy okradzeni na blisko 6 milionów złotych została wyłączona

Zapoznałem się z wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. To efekt kompleksowej kontroli za okres 2012-2016. Nieprawidłowości zostały ujęte na 34 stronach. Zapewne nie raz wrócę do tego wystąpienia, bo jest to dowód na niekompetencje Damiana Bartyli i osób z jego najbliższego otoczenia.

Na pierwszy ogień wzięto gospodarkę odpadami. Radni opozycji zwrócili uwagę na wytknięte prezydentowi nieprawidłowości w zakresie gospodarowania z środkami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mówiąc krótko i dobitnie, zostaliśmy okradzeni na blisko 6 milionów złotych. Dlaczego? Cytuję fragment wystąpienia:  W 2014 r. z budżetu Miasta Bytomia wydatkowano powstałą w 2013 r. nadwyżkę dochodów uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponad zrealizowane w tym roku wydatki na inne cele niż wskazane w art. 6r ust. 2 i ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). Bowiem  w  2013 r. pozyskano dochody  8.908.495,30 zł, a wydatkowano 3.169.393,67 zł. Pozostała więc różnica w kwocie 5.739.101,63 zł (nadwyżka). Na co poszły nasze oszczędności? Cytuje: zgodnie z wyjaśnieniami pracowników, ze względu na niekorzystne kształtowanie 2014 roku tj min. nieosiągnięcie wszystkich planowanych dochodów (to rok wyborów min z 3 edycjami DNI BYTOMIA), doszło do wykorzystania powstałych oszczędności z gospodarki odpadami za 2013 rok, na inne cele niż określone w ustawie o porządku i czystości w gminach.

Nie wiem jak zakończyło się rozliczenie w roku 2016, bowiem do 30 września tego roku pozyskano dochody 12.397.116,06 zł, wydatkowano 11.361.475,34 zł. Pozostała różnica w  kwocie 1.035.640,72 zł (nadwyżka).

Zainteresowanych lekturą wystąpienia i zawartych w nim nieprawidłowości zapraszam na:
http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=4821
W razie problemów z otwarciem linków, rekomenduje skopiowanie i otwarcie w nowym oknie.

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »