Piotr Koj

Blog

Porażka goni porażkę

12 lipca 2015
Możliwość komentowania Porażka goni porażkę została wyłączona

Piszę o kolejnej porażce państwa, jaką jest uchylanie się od opodatkowania przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, poprzez transferowanie dochodów poza polski system podatkowy. Mówi o tym raport Najwyższej Izby Kontroli. Sprawdzone przez NIK urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy skarbowe nie przeprowadziły wystarczających działań, które skutecznie zapobiegłyby uchylaniu się od opodatkowania przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, poprzez transferowanie dochodów poza polski system podatkowy. NIK zwraca uwagę, że w polskim systemie podatkowym wciąż nie ma klauzuli generalnej przeciwko unikaniu opodatkowania. Pomyślmy, co by się działo gdyby jedna z małych firm z sektora MŚP uchylała się od opodatkowania…  Warto przeczytać ciąg dalszy informacji z kontroli, gdzie NIK m.in. stwierdziła, że organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej nie były należycie przygotowane do prowadzenia kontroli prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Przeprowadzono jedynie nieliczne kontrole weryfikujące legalność transferu dochodów przez podmioty gospodarcze. Niewielka liczba kontroli w podmiotach działających w skali międzynarodowej wynikała głównie z tego, że urzędy kontroli skarbowej i urzędy skarbowe przy planowaniu kontroli koncentrowały się, zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, na zwalczaniu nieprawidłowości w podatku od towarów i usług. Przyczyną niewystarczających działań w tym zakresie były też:

  • brak systemowych narzędzi umożliwiających typowanie do kontroli podmiotów powiązanych kapitałowo i osobowo,
  • brak lub ograniczony dostęp do baz danych porównawczych umożliwiających ocenę, czy ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi odbiegają od wartości rynkowych,
  • niewystarczające przygotowanie pracowników do badania trudnych merytorycznie zagadnień.                                                                                                                             Myślę, że te informacje nie wymagają odrębnego komentarza…

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »