Piotr Koj

Blog

Cesarz w Bytomiu?

28 marca 2016
Możliwość komentowania Cesarz w Bytomiu? została wyłączona

Jak informuje bytom.pl nasze miasto jest wyjątkowe. Jako jedyne miasto w Polsce, jego prezydent ma tak rozległe kompetencje. Nie to nie Prima Aprilis. Już cytuję: Damian Bartyla, prezydent Bytomia zwołał na wtorek, 29 marca nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Tematem obrad będą m.in. projekty uchwał dotyczące m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie autostrady A1, a także zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bytomia. Podczas sesji bytomscy rajcowie będą głosować w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Bytomia na 2016 rok oraz w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej. Omawiany będzie też m.in. Bytomski Program Promujący Prawidłowe Metody Wychowawcze na lata 2016-2022, a także uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu.

Art. 20. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w punkcie 1. mówi: Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. A w Bytomiu… zwołuje Prezydent Bartyla. Może tym razem gospodarz miasta i jego radni się nie wystraszą i na sesję przyjdą. W projekcie porządku obrad sesji (cytuje za jednym z internautów) znajduje się emisja obligacji miejskich skierowana do…odbiorcy lokalnego, a nie instytucjonalnego…co to oznacza? Tylko jedno…mianowicie to, że banki mają wątpliwości co do wiarygodności finansowej miasta, czyli ma mieć miejsce wariant awaryjny…próba ,,wyciągnięcia” potrzebnej na ,,przeżarcie” sumy od zwykłych, drobnych ,,inwestorów”, znacznie mniej uświadomionych w sytuacji potencjalnego zakupu papierów ,,podwyższonego ryzyka”.

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »