Piotr Koj

Blog

Wołanie o zmiany w systemie opieki nad osobami starszymi

20 kwietnia 2021
Możliwość komentowania Wołanie o zmiany w systemie opieki nad osobami starszymi została wyłączona

W ostatnich latach uruchomiono słuszne i potrzebne programy, takie jak „Opieka 75+” czy „Opieka wytchnieniowa” – jednak to zdecydowanie za mało. Wciąż nie rozpoczęto nawet prac nad całościową reformą systemu opieki nad osobami starszymi – adekwatnej do skali wyzwań i systemowych problemów, które narosły przez lata zaniechań. Co gorsza, nie widać nawet poważnej debaty na wysokich szczeblach polityki.

Tymczasem dotychczasowy model opieki oparty na bardzo intensywnym zaangażowaniu najbliższych wypala się, a proces starzenia populacji przyspiesza. W przewidywalnej przyszłości możemy spodziewać się wzrostu liczby osób, które wraz z postępującym wiekiem stracą sprawność funkcjonalną, sensoryczną, motoryczną czy intelektualną. Doprowadzi to do wzrostu potrzeb opiekuńczych, które trudno będzie zaspokoić. Równolegle starzenie społeczeństwa będzie wymuszało konieczność wygospodarowania coraz większych środków na inne segmenty zabezpieczenia – zwłaszcza emerytalny i zdrowotny.

Instrumenty opieki długoterminowej są rozproszone i w gruncie rzeczy nie tworzą koherentnego systemu.

https://klubjagiellonski.pl/2021/04/14/zreformowac-system-zanim-sie-wywroci-jakich-zmian-potrzebuje-system-opieki-nad-osobami-starszymi/

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »