Piotr Koj

Blog

Rozłam między obywatelami, a instytucjami europejskimi to rzeczywistość 2017 roku

24 marca 2017
Możliwość komentowania Rozłam między obywatelami, a instytucjami europejskimi to rzeczywistość 2017 roku została wyłączona

Papież Franciszek spotkał się z szefamu państw i rządów państw członkowskich UE. Obecnym zwróciłw uwagę, że: Ojcowie założyciele przypominają, że Europa nie jest zbiorem zasad, których należy przestrzegać, podręcznikiem protokołów i procedur, których należy przestrzegać. Jest ona życiem, sposobem pojmowania człowieka wychodząc od jego transcendentnej i niezbywalnej godności, a nie tylko zbiorem praw, których należy bronić, albo żądań, których trzeba dochodzić . Papież wskazał, że u źródeł idei Europy znajduje się „postać i odpowiedzialność osoby ludzkiej. Zauważył, że wspólnym mianownikiem „ojców Europy” był duch służby, w połączeniu z pasją polityczną, oraz świadomością, że „chrześcijaństwo tkwi u źródeł cywilizacji europejskiej” i że bez niego „zachodnie wartości godności, wolności i sprawiedliwości okazują się w większości niezrozumiałe”.

Jak dla mnie najważniejszą częścią przesłania były słowa: Europa odnajduje nadzieję, gdy człowiek jest ośrodkiem i sercem jej instytucji. Myślę, że oznacza to staranne i ufne wysłuchanie postulatów pochodzących zarówno od poszczególnych osób, jak społeczeństw i narodów tworzących Unię. Niestety często odnosi się wrażenie, że istnieje „rozłam emocjonalny” między obywatelami a instytucjami europejskimi, nierzadko postrzeganymi jako dalekie i nie zwracające uwagi na różne wrażliwości stanowiące Unię. Potwierdzenie centralnego miejsca człowieka oznacza też odnajdywanie ducha rodziny, w której każdy wnosi swój wkład swobodnie, według swoich zdolności i talentów do wspólnego domu. Należy mieć na uwadze, że Europa jest rodziną narodów (14) i, podobnie jak w każdej dobrej rodzinie, istnieją różne wrażliwości, ale wszyscy mogą się rozwijać na tyle, na ile jesteśmy zjednoczeni.

Przykra jest świadomość, że słowa te trafiają w próżnię. Nie wierzę w zmianę Unii, nie wierzę w jej powrót do korzeni, do zasad i kierunków wyznaczonyc przez ojców założycieli. Nadal królować będzie biurokratyczna machina, poprawność polityczna i interesy tych grup, które uczyniły z Unii narzędzie do realizacji swoich celów…

UE u papieża

Otwarty i twórczy styl komunikacji

25 stycznia 2017
Możliwość komentowania Otwarty i twórczy styl komunikacji została wyłączona

Obchodziliśmy 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Z tej okazji papież Franciszek wystosował orędzie w którym między innymi powiedział: Myślę, że musimy przerwać błędne koło niepokoju i spiralę lęku, będące owocem nawyku koncentrowania uwagi na „złych wiadomościach” (wojnach, terroryzmie, skandalach i wszelkiego rodzaju ludzkich niepowodzeniach). Oczywiście, nie chodzi o promowanie dezinformacji, w której pomijany byłby dramat cierpienia ani o popadanie w naiwny optymizm, którego nie nadweręża skandal zła. Wręcz przeciwnie chciałbym, abyśmy wszyscy starali się przezwyciężyć to często nas ogarniające uczucie niezadowolenia i zrezygnowania, pogrążające w apatii, rodzące lęki lub wrażenie, że złu nie można postawić granic. Ponadto, w systemie komunikacyjnym, gdzie rządzi logika, w myśl której dobra wiadomość nie chwyta, a zatem nie jest newsem, i gdzie dramat cierpienia oraz tajemnica zła łatwo stają się widowiskiem, można ulec pokusie znieczulenia sumienia lub pogrążenia się w rozpaczy.  Ojciec Święty Franciszek zaznacza, że rozwój technologiczny daje wielu osobom możliwość dzielenia się informacjami i rozpowszechniania ich na szeroką skalę. Papież zaznacza, że umysł człowieka „miele” informacje, ale to od nas zależy, jaki materiał mu dostarczamyChciałbym w związku z tym przyczynić się do poszukiwania otwartego i twórczego stylu komunikacji, który nie będzie nigdy przyznawał złu głównej roli, ale starał się ukazywać możliwe rozwiązania, inspirując w ludziach, którym przekazywane są wiadomości, podejście konstruktywne i odpowiedzialne. Chciałbym zachęcić wszystkich do przedstawiania mężczyznom i kobietom naszych czasów wersji faktów naznaczonej logiką „dobrej nowiny” – pisze papież Franciszek.

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »