Piotr Koj

Blog

Nie będziemy żyć tak, jakby Bóg nie istniał

20 maja 2019
Możliwość komentowania Nie będziemy żyć tak, jakby Bóg nie istniał została wyłączona

Niestety to nie ja wybieram sobie tematy, tylko życie. A ponieważ doczekaliśmy się czasów, kiedy to świeccy chcą decydować o tym kto może, a kto nie może sprawować Eucharystię, wygłaszać homilie, odprawiać nabożeństwa to postanowiłem się ponownie odezwać. I pytam co jeszcze? Osobiście jestem zwolennikiem jak najliczniejszego udziału świeckich w życiu Kościoła, ale są granice.

Oczywiście, temat ma kontekst polityczny oraz wyborczy i włącza się w trwającą walkę z Kościołem. Tym razem pretekstem jest Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich oraz zaproszenie przez metropolitę katowickiego do wygłoszenia homilii arcybiskupa metropolitę krakowskiego. Włączają się w to skwapliwie media lewej strony. Gazeta Wyborcza pisze: Pomimo głosów protestu przeciwko udziałowi Marka Jędraszewskiego, arcybiskupa krakowskiego, w pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do Bazyliki Piekarskiej kontrowersyjny kapłan wygłosi homilię dla pątników. Cóż mamy więc kontrowersyjnego kapłana… Pisząc o proteście Wyborcza ma na myśli list Piotra Polmańskiego. w liście otwartym do metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca protestuje przeciwko powierzeniu tego dnia homilii metropolicie krakowskiemu abp. Markowi Jędraszewskiemu. Pisze o nim Polityka:  Słowa Piotra Polmańskiego są mocne i ostre – nie powinny trafić w próżnię. Słowa Marka Jędraszewskiego są tchórzliwe, miałkie i zwyczajnie głupie. Krakowskie gołębie kłapią na rynku dziobami, że Pan Bóg nie wiadomo za co pokarał ich metropolitą Jędraszewskim. Toteż powinniśmy stanąć na głowie, żeby ten boży dopust nie spadł dodatkowo na Piekary Śląskie i cały Śląsk. Polityka idzie dalej, bowiem tekst autorstwa Jana Dziadula kończy się instrukcją: Cóż, od zawsze w pielgrzymkach piekarskich rej wodzili górnicy. A oni potrafią gwizdać nawet w najbardziej podniosłych chwilach. A jak te śląskie chłopy gwizdną… Tak więc lewica chce definiować czym są poglądy katolickie!

Za co lewica nienawidzi arcybiskupa Jędraszewskiego? Za słowa jakie metropolita głosi: Nie będziemy uczestnikami owej cichej apostazji ludzi sytych odchodzących od Boga, nie będziemy żyć tak, jakby Bóg nie istniał. W homilii wygłoszonej 18 maja 2019 r. w Poznaniu abp Jędraszewski przypomniał czas, kiedy Jasnogórski Obraz po raz pierwszy nawiedzał archidiecezję poznańską. Było to ponad czterdzieści lat temu, od listopada 1976 do maja 1978 roku. Zwrócił uwagę na to, że mimo czasu, jaki upłynął, człowiekowi obecnych czasów towarzyszą podobne zmagania: Trwa bowiem nadal walka z chrześcijaństwem i Kościołem katolickim. Tym razem ma ona wymiar bardziej kulturowy. W imię postępu i tolerancji pragnie zamknąć się Kościołowi usta, usiłuje się usunąć go z przestrzeni publicznej i zepchnąć do sfery wstydliwie skrywanej prywatności. Cytował też słowa Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa z 2003 roku, w której Papież zwracał uwagę na to, że „utrata pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna sprawiają, że tworzone są prawa w oderwaniu od ich życiodajnego źródła, jakim jest chrześcijaństwo.

Ja, w odróżnieniu od niektórych, zamierzam wziąć udział w Pielgrzymce do Piekar Śląskich i będę wsłuchiwał się w homilię abpa Jędraszewskiego, stojąc na kalwaryjskim wzgórzu.

A tymczasem w zlaicyzowanej Francji rozpoczęła się procedura zagłodzenia na śmierć Vincenta Lamberta, Francuza żyjącego w stanie minimalnej świadomości. Wczoraj wieczorem spotkała się z nim matka, która walczy o jego życie. – Nie płacz – pocieszała syna. Sądy francuskie oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zdecydowały, że należy skrócić jego życie poprzez odłączenie od aparatury odżywającej i nawadniającej oraz wprowadzenie w stan głębokiej sedacji przy pomocy środków uspokajających.

Kiedy człowiek chce zastąpić BOGA…

Słowem można czynić dużo dobrego, ale i słowem można czynić także dużo zła

25 maja 2014
Możliwość komentowania Słowem można czynić dużo dobrego, ale i słowem można czynić także dużo zła została wyłączona

Jak co roku, z dużą radością uczestniczyłem w dorocznej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Jak zawsze z piekarskiego wzgórza padło wiele ważnych słów, na tyle istotnych, że warto się nimi podzielić. Dzisiejszą homilię wygłosił kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, przypominając o wieloletnim pielgrzymie, który niedawno został kanonizowany: Jesteśmy jeszcze pod wrażeniem wspaniałej uroczystości kanonizacji Jana Pawła II, który wielokrotnie przemawiał w tym sanktuarium. Tej uroczystości towarzyszył entuzjazm ogromnej ilości wiernych, zachwyconych jego postacią. To właśnie on jest świetlanym przykładem człowieka, który z wielkim zaangażowaniem używał mowy do budowania dobra, prawdziwego dobra, w świecie. Kardynał mówił: Słowem można czynić dużo dobrego, ale i słowem można czynić także dużo zła. Zwrócił również uwagę, że opanowanie języka pozwala nam kierować sobą, a słowem można uczynić bardzo dużo dobrego. Czy ktokolwiek z nas nie doznał w swoim życiu dobroczynnej mocy przyjaznego słowa, zwłaszcza w chwilach trudnych? Jednak słowem można czynić dużo dobrego, ale i słowem można czynić także dużo zła. Najwięcej grzechów popełnia się chyba językiem. Ksiądz kardynał tłumaczył, że najwspanialsze zadanie, jakie mogą spełnić nasze słowa, to przybliżanie innym Boga, prowadzenie ich do największego dobra. Chcąc, by nasze słowa budowały dobro, musimy przede wszystkim kształtować nasze serca. Ale nawet, gdy serce jest niedoskonałe, trzeba umieć “ugryźć się w język”, by powstrzymać się od powiedzenia czegoś, co dyktują nam nasze wady, by w ten sposób udaremnić im czynienie zła.

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »