Piotr Koj

Blog

“Pana odwołali”

15 maja 2017
Możliwość komentowania “Pana odwołali” została wyłączona

Panie Koj, z tego co wiem był Pan prezydentem, tylko Pana odwołali (z pewnością nie bezpodstawnie). To przykład, jeden z wielu. Tego typu argumenty są podnoszone w internecie (i nie tylko), przypominane. Po co? Żeby zdyskredytować. Będę do tego tematu co pewien czas wracał, bo jak widzę, jest to zarzut stawiany nie tylko mojej osobie, ale wszystkim, którzy w tym czasie wzięli na siebie odpowiedzialność za dalszą zmianę Bytomia. Jest to więc oskarżenie kierowane wobec moich zastępców, radnych ówczesnej koalicji, a nawet osób które pełniły rozmaite funkcje w mieście. Warto przy tej okazji wspomnieć. że zarzut ten dotyczy także 4 radnych, którzy jeszcze nie tak dawno wspierali Damiana Bartylę i że zarzut ten można kierować wobec wielu osób, które współpracowały lub współpracują z obecnym prezydentem.

Co do użytego sformułowania z pewnością nie bezpodstawnie. W polityce (i nie tylko) zawsze się znajdzie przysłowiowy bat. Warto jednak wrócić do argumentów, którymi posługiwali się moi ówcześni adwersarze:
– wzrost bezrobocia: to co powiedzieć o dniu dzisiejszym, kiedy przy niesamowitej koniunkturze bezrobocie w Bytomiu sięga jest najwyższe w województwie – 15,2% kiedy w Gliwicach 4,4%, Rudzie Śląskiej 5,7%, Zabrzu 7,4%, Piekarach 9,2%, w całym województwie 6,5%, a w kraju 8,1%,
– drastyczne rosnące zadłużenie miasta: owszem wzrosło do 165 milionów, ale pozyskałem w tym czasie dotacje, dofinansowania przekraczające 310 milionów złotych,
a nakłady inwestycyjne zbliżały się do 600.000.000zł, pozytywy mojej polityki sięgają pod dzień dzisiejszy (że wspomnę rewitalizacja Bytomki); poniżej efekty działań rozpisane na lata:

Rok

Zrealizowane nakłady inwestycyjne w złotych% udział wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków

2005

14.856.121

3,99%

2006

20.526.736

4,50%

2007

59.995.565

12,70%

2008

112.640.265

19,54%

2009

128.246.170

20,48%

2010

134.878.325

21,29%

2011

126.940.857

17,82%

½ 2012

26.800.000

RAZEM

589.300.000

– fatalnie przeprowadzona reorganizacja szkolnictwa: tak fatalnie, że poza przeniesieniem na siłę Technikum nr 4 na plac Klasztorny, nic nie zmieniono, a oszczędności sięgają dziesiątków milionów złotych,
– polityka antyinwestycyjna: ciekawa teza (zarzut) przy blisko 600 milionach złotych nakładów inwestycyjnych,
– fatalny stan dróg, to co jest dzisiaj??
– fatalna kondycja spółek, to jaki jest ich stan (zwłaszcza BPK) w roku 2017???
I lista ta jest dłuższa z zarzutem dotyczącym podatku od psa włącznie. I co? Podatku od psa nie ma, a czy w mieście jest przez to czyściej, czy są wybiegi dla psów itp, itd…

Czy jest się więc czego wstydzić w kontekście tak zwanych “zarzutów”? NIE. A czy błędy bywały? A i owszem, bo tylko ten nie popełnia błędów kto nic nie robi.

Zapominalskim przypomnę jeszcze, że jedną z przyczyn odwołania był mój konflikt z górnictwem (w tym ze związkami zawodowymi górników), w związku z walką z przedsiębiorcą górniczym w obronie bytomian, po katastrofie w Karbiu (groźba zawalenia kwartału dzielnicy, ewakuacja ponad 400 mieszkańców, ze względu na błędy w sztuce górniczej). Kolejnym frontem walki była oświata ( w tym ze związkami zawodowymi nauczycieli), w związku z niezbędną reorganizacją sieci szkół wynikającą ze zmniejszenia populacji dzieci o 10.000!! No i tak mocno eksponowany podatek od wód opadowych i deszczowych, wyśmiewany, a który do dzisiaj obowiązuje w Bytomiu.

Na odpór kłamcom

23 marca 2014
Możliwość komentowania Na odpór kłamcom została wyłączona

Nie wiem, po raz który to już redaktor naczelny lokalnego tygodnika napisał kłamliwy artykuł. Tym razem popełnił tekst zatytułowany „Ściągają do nas inwestorzy”, a w nim napisał takie oto słowa: Inwestorzy w Bytomiu to rzecz nowa. Poprzednie, skupione na sprawach kulturalnych władze zapewniały, że intensywnie z nimi rozmawiają, lecz konkretów nigdy się nie doczekaliśmy.

Podejmuję rękawicę. Bo to moim zdaniem celowo powtarzane kłamstwa i półprawdy o moim rzekomym lekceważeniu spraw gospodarczych i braku działań na rzecz rozwoju gospodarczego. O tym, jak ważna to była sprawa, niech świadczy powołanie rady społecznej ds. gospodarczych przy prezydencie złożonej z przedstawicieli środowisk gospodarczych. Z środowiskami z tymi byłem w systematycznym kontakcie, zarówno z przedstawicielami zarządów, jak i z członkami stowarzyszeń gospodarczych, że wspomnę Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, RIG Bytom, Bytomską Izbę Przemysłowo- Handlową. Przypomnę, że dla uhonorowania działań tego środowiska powołałem Nagrodę Prezydenta w Dziedzinie Gospodarki, w kategoriach: firma roku i produkt roku. Jej przyznaniu towarzyszyła uroczysta gala.

Warto też przypomnieć inicjatywy na rzecz ożywienia gospodarczego, m.in. uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Bytomia.

Mitem jest też brak nowych inwestorów w mieście. Wspomnę tylko o firmie GC Investment (zakup i rewitalizacja trenów po kopalni Szombierki oraz innych terenów w mieście),  3S (pierwszy bytomski teren w KSSE, data center), Reich – ck sp. z o.o. (produkcja i wyrób z gumy oraz gumowo-metalowych komponentów dla budowy maszyn i przemysłu narzędziowego) i wielu mniejszych.

Warto w tym miejscu wspomnieć o Bytomskim Parku Przemysłowym (BPP), który został utworzony przy udziale gminy Bytom w celu zapewnienia preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. I znowu cytat: Park funkcjonuje od stycznia 2008 r. na terenie po zrestrukturyzowanym przedsiębiorstwie państwowym – Zakładach Górniczo – Hutniczych „Orzeł Biały”. Realizacja przedsięwzięcia została dofinansowana ze środków unijnych. Bytomski Park Przemysłowy położony jest we wschodniej części miasta przy ul. Siemianowickiej 98, obejmuje obszar o łącznej powierzchni 4,6374 ha wraz z niezbędną infrastrukturą. Na jego terenie znajdują się: – 4 hale produkcjno – magazynowe w systemie modułowym wraz z zapleczami biurowo – socjalnymi o łącznej powierzchni 10 186 m2, – budynek zaplecza administracyjno – biurowego o powierzchni 368 m2 z salą konferencyjną na 12 osób,- drogi wewnętrzne, place utwardzone i parkingi. Teren uzbrojony jest w sieci: wodociągową, ciepłowniczą, teletechniczną, linie energetyczne oraz kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przyłączami. Park dysponuje wolnymi terenami przeznaczonymi pod realizację inwestycji przedsiębiorców o powierzchni ok. 1,5 ha.W 2012 r. z infrastruktury Bytomskiego Parku Przemysłowego korzystało 6 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie: produkcji konstrukcji stalowych ze stali węglowych i wysokostopowych, recyklingu tworzyw sztucznych, produkcji sygnalizacji ostrzegawczej pojazdów, dystrybucji materiałów budowlanych, importu i dystrybucji drewna egzotycznego, sprzedaży szyb samochodowych. Ww. przedsiębiorcy zatrudniali łącznie 104 osoby i zajmowali ok. 70% udostępnionej przez BPP powierzchni. W omawianym okresie odnotowano wzrost zatrudnienia w stosunku do roku 2011 o 19 osób. Natomiast w porównaniu z rokiem 2008 zatrudnienie w parku wzrosło o 53 pracowników.

Nieprawdą jest też, że dopiero obecna władza podjęła starania o przyłączenie bytomskich terenów do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zacytuję “Raport o stanie miasta”: W marcu 2012 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody włączenie w granice Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) prawie 30 hektarowego terenu po byłej KWK Powstańców Śląskich położonego przy ul. Strzelców Bytomskich. Uchwała ta stanowiła załącznik do wniosku złożonego do Ministra Gospodarki o zmianę terenu i granic KSSE S.A. Ponadto w celu aktywizacji gospodarczej tego obszaru w 2012 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej KWK Powstańców Śląskich, ustalenia jego przeznaczenia oraz określenia sposobu zagospodarowania i zabudowy. W Bytomiu jest już nieruchomość, która w 2011 r. została włączona w granice KSSE S.A. Nieruchomość ta jest własnością spółki 3S Factory z siedzibą w Katowicach. Teren ten zlokalizowany jest w dzielnicy Łagiewniki przy ul. M. Adamka i obejmuje obszar 0,4340 ha. Spółka zamierza na nim zrealizować inwestycję polegającą na rozwoju nowych rozwiązań technicznych i technologicznych poprzez wybudowanie tzw. Data Center, będącego centrum zapasowym największego na Śląsku i jednego z największych w Polsce centrów przetwarzania danych oraz świadczeniu usług w zakresie przechowywania i przesyłu danych w formie elektronicznej.

Odrębnym tematem jest szansa dla bytomskich firm w czasie realizacji zakrojonych na szeroką skalę inwestycji z udziałem środków zewnętrznych zwłaszcza unijnych. A że nie za często wykorzystywana, cóż takie prawa rynku i efekty przetargów.

Kończąc wspomnę jeszcze o podjętej na szeroką skalę promocji inwestycyjnej. I proszę nie oczekiwać natychmiastowych efektów. Dwie kampanie promocyjne za środki unijne, udział w targach, misjach i konferencjach gospodarczych, profesjonalna informacja i obsługa inwestorów. To są działania długofalowe i efekty przychodzą po kilku latach konsekwentnych działań. W razie ewentualnych ataków, zwrócę uwagę, że działania w tej sferze są kontynuowane i – co ciekawe – przez te same osoby…

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »