Piotr Koj

Blog

“Mądrość” Bartyli

14 sierpnia 2017
Możliwość komentowania “Mądrość” Bartyli została wyłączona

Jesteśmy w trakcie pozyskiwania i wydatkowanie środków unijnych, jak również w trakcie ostatniej fazy przygotowań do rewitalizacji Bytomia i wydatkowania, tak ciężko wywalczonych (nie przez Bartylę) środków  przyznanych nam poprzez Obszar Strategicznej Interwencji. Co robi mistrz intelektu i najlepszy manager w polskim samorządzie? Reorganizuje Urząd Miasta. W jaki sposób? Na przykład likwidując Wydział Strategii i Funduszy Europejskich. Do tego Wydział Prawny i Zamówień Publicznych oraz Wydział Ekologii. Brawo! A wszystko to po to, aby odsunąć niewygodnych sobie urzędników, którzy zbyt oddali się od obozu swego “wodza”. Czy to właściwy moment? Niech każdy sobie sam odpowie. Warto dodać, że ruchy personalne objęły tych, na których el presidente postawił osobiście po wyborach dla siebie korzystnych.

Po nas choćby potop…

Innowacyjne podejście do zarządzania miastem prezydenta Bytomia

25 października 2016
Możliwość komentowania Innowacyjne podejście do zarządzania miastem prezydenta Bytomia została wyłączona

Czy można sobie wyobrazić prezydenta 150 tysięcznego miasta, który podważa wiarygodność raportu Najwyższej Izby Kontroli, mówiąc że jest zbyt ogólny, a zawarty w nim sondaż został przeprowadzony na zbyt małej grupie respondentów (400 osób, a nie 1000)? Ten sam prezydent stwierdził też, że “wskaźniki to bajery (…) nie mają żadnego znaczenia dla rozwoju miast”. Kolejna głęboka myśl warta zacytowania, została poświęcona roli strategii w zarządzaniu miastem: “nie można mówić o strategii w dłużej perspektywie, strategie muszą być, leżeć na półkach, nie są dla mnie żadną wartością”. BRAWO dla prezydenta Bytomia Damiana Bartyli. Bez wątpliwości zajmie on poczesne miejsce wśród teoretyków nowoczesnego zarządzania miastem. Gdzie tyle mądrości zostało wypowiedzianych? Oczywiście na sesji bytomskiej Rady Miasta. Bytomscy włodarze udowadniali dzisiaj swą wyższość nie tylko wobec Najwyższej Izby Kontroli, której po trzech miesiącach łaskawie pozwoli zabrać głos na sesji, ale także wobec Wicemarszałka Województwa Śląskiego. Pani marszałek Aleksandra Skowronek, bardzo rzeczowo i z pełną kulturą zmiażdżyła Gminny Program Rewitalizacji. Co ciekawe, po jej wystąpieniu głos polemiczny zabrali kierownik jednego z referatów oraz wiceprezes jednej ze spółek. Piszę w tej formie, ponieważ takie potraktowanie Pani Marszałek, to przejaw daleko idącej arogancji, a przede wszystkim braku szacunku i kultury, bowiem  nie  tylko moim zdaniem, głos powinien zabrać prezydent Bytomia. Ale w Bytomiu panują inne standardy… Wśród uwag usłyszeliśmy między innymi o zagrożeniu dla osiągnięcia wskaźników, o niedostosowaniu do potrzeb mieszkańców, dublowaniu pomocy dla bezrobotnych, braku pogłębionej diagnozy, niedostosowaniu projektów do specyfiki terytorialnej, braku powiązań projektów z wynikami diagnozy, W dyskusji zwrócono uwagę także na to że zmarnowano 3 lata, na brak pogłębionych analiz poświęconych miastu i jego problemom (a przygotowanych przez ekspertów), nietrafione projekty, jak np termomodernizacja budynku prokuratury (jak się okazało tylko od tyłu budynku), remont plebani ze wskaźnikiem wzrostu ilości wiernych o 10.000 dusz… Przywołany do tablicy prezydent Bartyla, nadal stał na stanowisku, że przeznaczenie 45% kwoty przeznaczonej na nasz Obszar Strategicznej Interwencji to wyrzucone pieniądze, wrócił wspomnieniami do czasów kiedy był prezesem Polonii Bytom i ściągał inwestorów!!! Wygłosił też bardzo ważną deklarację, że Drogowa Trasa Północ-Południe (BeCeTka) jest ważniejsza dla miasta niż OSI. No cóż, wierzyć się nie chce, a jednak… Dziwię się, że prezydent Bartyla tak rzadko wykorzystuje udział w panelach dyskusyjnych, konferencjach, programach radiowych i telewizyjnych, bowiem należy do najbardziej innowacyjnych samorządowców, jakich miałem okazję poznać.

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »