Piotr Koj

Blog

Czy grozi nam demograficzne tsunami?

4 marca 2015
Możliwość komentowania Czy grozi nam demograficzne tsunami? została wyłączona

Czy grozi nam demograficzne tsunami? To tytuł kolejnego spotkania, którego gospodarzem było Miasto Dla Mieszkańców. Szkoda, że po raz kolejny zabrakło przedstawicieli władz miasta. Gościem MDM była dr Agnieszka Labus, która przedstawiła wyniki swoich badań które prowadziła w Europie –  “Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI wieku w koncepcjach odnowy miejskiej”, których wyniki są jakże ważne dla Bytomia. Ma to tym większe znaczenie, że mieszkańcy powyżej 60 roku życia, już stanowią powyżej 20% populacji. Pani Agnieszka zwróciła uwagę, że miasta w XXI wieku stają wobec nowych problemów i wyzwań. Europa staje się kontynentem ludzi trzeciego wieku – starzejących się społeczeństw, a za sprawą globalizacji i postępu technologicznego pojawiają się nowe trendy związane ze zmianą stylu życia społeczeństw, które wpływają na nowe podejście do kształtowania miast europejskich. Ujemny przyrost naturalny, w wyniku spadku urodzeń tworzy sytuację, z którą w najbliższych dziesięcioleciach będą musiały zmierzyć się: kraje, gospodarki, społeczeństwa i miasta europejskie. Demograficzne tsunami może zagrozić funkcjonalności i żywotności miast, jeżeli władze miejskie w porę nie podejmą odpowiednich działań. Niestety, jak na razie zainteresowanie władz Bytomia jest bardzo ograniczone, a przecież przewiduje się, że liczba mieszkańców +60 wzrośnie dość szybko do 40, a następnie 60%. Ma to tym większe znaczenie, że Bytom stoi w obliczu działań związanych z rewitalizacją miasta. Każde działanie inwestycyjne powinno uwzględniać prognozy demograficzne, a piszę to chociażby w związku z projektem centrum przesiadkowego przy placu Wolskiego czy też kompleksu sportowego przy ulicy Olimpijskiej. Ich rozmach jest bliższy społecznej i gospodarczej sytuacji Gliwic, niż naszego miasta. A przecież nie potrzeba tak dużo, można kontynuować już podejmowane działania i je oczywiście rozwijać, bo czas nie stoi w miejscu… Małe skwery, ławki na drodze do “centrum” dzielnicy czy też miasta, obniżone przejścia dla pieszych, większa liczba dziennych domów spotkań dla seniorów, to tylko kilka przykładów.

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »