Piotr Koj

Blog

Na odpór kłamcom

23 marca 2014
Możliwość komentowania Na odpór kłamcom została wyłączona

Nie wiem, po raz który to już redaktor naczelny lokalnego tygodnika napisał kłamliwy artykuł. Tym razem popełnił tekst zatytułowany „Ściągają do nas inwestorzy”, a w nim napisał takie oto słowa: Inwestorzy w Bytomiu to rzecz nowa. Poprzednie, skupione na sprawach kulturalnych władze zapewniały, że intensywnie z nimi rozmawiają, lecz konkretów nigdy się nie doczekaliśmy.

Podejmuję rękawicę. Bo to moim zdaniem celowo powtarzane kłamstwa i półprawdy o moim rzekomym lekceważeniu spraw gospodarczych i braku działań na rzecz rozwoju gospodarczego. O tym, jak ważna to była sprawa, niech świadczy powołanie rady społecznej ds. gospodarczych przy prezydencie złożonej z przedstawicieli środowisk gospodarczych. Z środowiskami z tymi byłem w systematycznym kontakcie, zarówno z przedstawicielami zarządów, jak i z członkami stowarzyszeń gospodarczych, że wspomnę Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, RIG Bytom, Bytomską Izbę Przemysłowo- Handlową. Przypomnę, że dla uhonorowania działań tego środowiska powołałem Nagrodę Prezydenta w Dziedzinie Gospodarki, w kategoriach: firma roku i produkt roku. Jej przyznaniu towarzyszyła uroczysta gala.

Warto też przypomnieć inicjatywy na rzecz ożywienia gospodarczego, m.in. uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Bytomia.

Mitem jest też brak nowych inwestorów w mieście. Wspomnę tylko o firmie GC Investment (zakup i rewitalizacja trenów po kopalni Szombierki oraz innych terenów w mieście),  3S (pierwszy bytomski teren w KSSE, data center), Reich – ck sp. z o.o. (produkcja i wyrób z gumy oraz gumowo-metalowych komponentów dla budowy maszyn i przemysłu narzędziowego) i wielu mniejszych.

Warto w tym miejscu wspomnieć o Bytomskim Parku Przemysłowym (BPP), który został utworzony przy udziale gminy Bytom w celu zapewnienia preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. I znowu cytat: Park funkcjonuje od stycznia 2008 r. na terenie po zrestrukturyzowanym przedsiębiorstwie państwowym – Zakładach Górniczo – Hutniczych „Orzeł Biały”. Realizacja przedsięwzięcia została dofinansowana ze środków unijnych. Bytomski Park Przemysłowy położony jest we wschodniej części miasta przy ul. Siemianowickiej 98, obejmuje obszar o łącznej powierzchni 4,6374 ha wraz z niezbędną infrastrukturą. Na jego terenie znajdują się: – 4 hale produkcjno – magazynowe w systemie modułowym wraz z zapleczami biurowo – socjalnymi o łącznej powierzchni 10 186 m2, – budynek zaplecza administracyjno – biurowego o powierzchni 368 m2 z salą konferencyjną na 12 osób,- drogi wewnętrzne, place utwardzone i parkingi. Teren uzbrojony jest w sieci: wodociągową, ciepłowniczą, teletechniczną, linie energetyczne oraz kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przyłączami. Park dysponuje wolnymi terenami przeznaczonymi pod realizację inwestycji przedsiębiorców o powierzchni ok. 1,5 ha.W 2012 r. z infrastruktury Bytomskiego Parku Przemysłowego korzystało 6 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie: produkcji konstrukcji stalowych ze stali węglowych i wysokostopowych, recyklingu tworzyw sztucznych, produkcji sygnalizacji ostrzegawczej pojazdów, dystrybucji materiałów budowlanych, importu i dystrybucji drewna egzotycznego, sprzedaży szyb samochodowych. Ww. przedsiębiorcy zatrudniali łącznie 104 osoby i zajmowali ok. 70% udostępnionej przez BPP powierzchni. W omawianym okresie odnotowano wzrost zatrudnienia w stosunku do roku 2011 o 19 osób. Natomiast w porównaniu z rokiem 2008 zatrudnienie w parku wzrosło o 53 pracowników.

Nieprawdą jest też, że dopiero obecna władza podjęła starania o przyłączenie bytomskich terenów do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zacytuję “Raport o stanie miasta”: W marcu 2012 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody włączenie w granice Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) prawie 30 hektarowego terenu po byłej KWK Powstańców Śląskich położonego przy ul. Strzelców Bytomskich. Uchwała ta stanowiła załącznik do wniosku złożonego do Ministra Gospodarki o zmianę terenu i granic KSSE S.A. Ponadto w celu aktywizacji gospodarczej tego obszaru w 2012 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej KWK Powstańców Śląskich, ustalenia jego przeznaczenia oraz określenia sposobu zagospodarowania i zabudowy. W Bytomiu jest już nieruchomość, która w 2011 r. została włączona w granice KSSE S.A. Nieruchomość ta jest własnością spółki 3S Factory z siedzibą w Katowicach. Teren ten zlokalizowany jest w dzielnicy Łagiewniki przy ul. M. Adamka i obejmuje obszar 0,4340 ha. Spółka zamierza na nim zrealizować inwestycję polegającą na rozwoju nowych rozwiązań technicznych i technologicznych poprzez wybudowanie tzw. Data Center, będącego centrum zapasowym największego na Śląsku i jednego z największych w Polsce centrów przetwarzania danych oraz świadczeniu usług w zakresie przechowywania i przesyłu danych w formie elektronicznej.

Odrębnym tematem jest szansa dla bytomskich firm w czasie realizacji zakrojonych na szeroką skalę inwestycji z udziałem środków zewnętrznych zwłaszcza unijnych. A że nie za często wykorzystywana, cóż takie prawa rynku i efekty przetargów.

Kończąc wspomnę jeszcze o podjętej na szeroką skalę promocji inwestycyjnej. I proszę nie oczekiwać natychmiastowych efektów. Dwie kampanie promocyjne za środki unijne, udział w targach, misjach i konferencjach gospodarczych, profesjonalna informacja i obsługa inwestorów. To są działania długofalowe i efekty przychodzą po kilku latach konsekwentnych działań. W razie ewentualnych ataków, zwrócę uwagę, że działania w tej sferze są kontynuowane i – co ciekawe – przez te same osoby…

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »