Piotr Koj

Blog

Przyszłość miast

6 czerwca 2014
Możliwość komentowania Przyszłość miast została wyłączona

Uczestniczyłem w warsztatach wymiany doświadczeń samorządowych, zorganizowanych przez Śląski Związek Gmin i Powiatów. Miałem także okazję wymienić się swoimi doświadczeniami w panelu “Przyszłość miast” wspólnie z prezydentami m.in.: Bielska-Białej, Jaworzna, Rybnika, profesorami Lorensem i Klasikiem.

Jednym z tematów były wyzwania dla miast przyszłości. Wyzwań jest oczywiście wiele, jednak wspomnę o tych najważniejszych, a zarazem uniwersalnych, które będą wspólne dla większości miast. Trzy najważniejsze to: przeciwstawienie się depopulacji, ograniczenie niekontrolowanego rozlewania się miast, no i przeciwstawienie się zwiększającym się dysproporcjom dochodowym, polaryzacji i segregacji społecznej, a co za tym idzie przestrzennej. Dla śląskich miast widziałbym dwa dodatkowe wyzwania: nauczyć się patrzeć na miasta w ich granicach administracyjnych jako na byt umowny, blokujący rozwój, bo przyszłością obszary funkcjonalne oraz zmienić nawyki transportowe, po wcześniejszym przygotowaniu rzeczywiście zintegrowanego i przyjaznego mieszkańcom transportu publicznego. Szkoda, że w warsztatach i dyskusjach brali udział prezydenci m.in.: Gliwic, Katowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic, a z Bytomia niestety nie było nikogo…

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »