Piotr Koj

Blog

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

8 maja 2021
Możliwość komentowania Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami została wyłączona

Przyjęta Strategia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami przedstawiana jest jako przełom. Czy faktycznie ma szanse stać się kamieniem milowym w polityce wobec niepełnosprawności? Z oceną musimy jeszcze poczekać, ale z pewnością ma ona szansę być ważnym krokiem ku pełniejszej realizacji praw społecznych osób z niepełnosprawnościami w różnych sferach życia.

W ocenie strategii, która już została opublikowana w Dzienniku Ustaw, warto wyzbyć się skrajności. Z jednej strony, występuje ryzyko, że uznamy ją za kolejny przygotowany zza biurka materiał, który teraz trafi do szuflady lub będzie sobie wisiał na rządowych portalach, bez większego wpływu na rzeczywistość. Takie podejście nie do końca byłoby uprawnione, nawet jeśli faktycznie różne dotychczasowe dokumenty strategiczne, czy to horyzontalne, czy dotyczące poszczególnych polityk publicznych, nie zawsze wcielano w życie w satysfakcjonującym stopniu.

Tym razem mamy powody wierzyć, że będzie inaczej. Prace nad strategią trwały długo, bo od 2016 r., a w ich trakcie dokument był szeroko konsultowany (jak podaje rząd, spłynęło ponad 1500 stron uwag). Włączenie w konsultacje tak licznych interesariuszy oraz długotrwałe wyczekiwanie na finał zwiększa szanse, że będzie to żywy dokument, środowisko zaś pilnie będzie się przyglądać nie tylko zapisom, ale także ich realizacji. Ponadto widać już teraz, że strona rządowa z przytupem ogłosiła przyjęcie strategii, a odpowiadający za nią minister Paweł Wdówik aktywnie promuje ją w mediach. Może to sugerować, że rząd traktuje ten dokument – przynajmniej wizerunkowo – poważnie. Dodajmy też, że sama strategia ma też częściowe umocowanie we wcześniej przyjętej strategii Społecznie Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), wobec czego ewentualne osiągnięcia mogą iść na poczet sukcesów SOR.

Przede wszystkim jednak treść strategii pokazuje, że nie jest to wyłącznie życzeniowe określenie celów do realizacji, ale przemyślana i skonkretyzowana mapa drogowa na całą dekadę. Dokument podzielono na 8 obszarów priorytetowych. Są to kolejno: niezależne życie, dostępność, edukacja, praca, warunki życia i ochrona socjalna, zdrowie, budowanie świadomości i koordynacja. W ich ramach przewidziano łącznie 113 działań, a każdemu z nich przypisano wskaźniki realizacji na koniec dekady (wraz ze wskaźnikami pośrednimi za rok 2025).

Oprócz rozpisania działań, które mają prowadzić ku określonym celom, dla każdego z nich wskazano podmiot koordynujący oraz podmioty współpracujące, a także – co warto podkreślić – przewidywane ramy finansowe. Kolejne działania rozpisane są dość szczegółowo i czytelnie w sposób pozwalający na monitorowanie i ewaluację nie tylko ex post, ale także na bieżąco.

Z drugiej strony, byłoby błędem popadnięcie w hurraoptymizm i przyjęcie, że przedstawiony plan zmian będzie w sposób niemal mechaniczny stopniowo urzeczywistniany zgodnie z założeniami, które niebawem staną się rzeczywistością. Bynajmniej tak być nie musi. Trzeba sobie uzmysłowić, że nawet nie jesteśmy blisko mety. Znajdujemy się niemal na starcie długodystansowego biegu, i to z przeszkodami.

https://klubjagiellonski.pl/2021/05/04/czy-strategia-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami-przyniesie-przelom/

Niezbadane są intencje prezydenta Bartyli, zaś jego stosunek do realizacji obowiązków zapisanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej długo jeszcze będzie dla mnie bodźcem do refleksji. Oto bowiem trzy cztery dni temu (po moim wpisie o BIP) w zakładce „Plany, programy i raporty” umieścił dokumenty sprzed 6 lat: strategię promocji i strategię miarki miasta. Nieważne, że brakuje tam wręcz kluczowych ważnych i aktualnych strategii oraz programów, że wymienię tylko: „Plan rozwoju Bytomia”, „Program rewitalizacji Bytomia”, “Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych”, „Bytomski program wspierania rodziny”, “Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bytom”. Brakuje też „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bytom”, “Programu współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi”  i wielu  innych…

Oczywiście strategia promocji i strategia marki miasta były w BIP od chwili ich uchwalenia, choć nie na tak honorowym miejscu… Dziś są już nieaktualne i praktycznie mają już tylko wartość archiwalną. Ich zapisy odnoszą się, czego pewnie prezydent nie doczytał, do instytucji, które już działalności nie prowadzą, między innymi za sprawą decyzji obecnych władz. Dość przypomnieć, jak istotnym wyróżnikiem miasta była w 2008 roku działalność Śląskiego Teatru Tańca… Nie zostały owe dokumenty, choć powinny być, zaktualizowane. Nie są, choć zgodnie z prawem powinny być, stosowane (radni prawa nie zmienili, więc obowiązuje). A za ich treść odpowiada, jak czytamy w BIP, Marcin Cholewiński…

O co więc chodzi, panie prezydencie? Umieszczając te dokumenty w tak godnym miejscu, przeznaczonym dla najważniejszych dokumentów strategicznych, 17 marca 2014 r. chciał Pan obwieścić światu, że oto przede wszystkim zamierza Pan realizować zdezaktualizowane i wyśmiewane przez pana zapisy?

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »