Piotr Koj

Blog

W trakcie protestów rolników w Brukseli Komisja Europejska zaproponowała nowy cel klimatyczny dla całej UE na 2040 r. na poziomie 90-95% redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przypieczętowałby on kres węgla w UE. KE wskazuje, że udział OZE wspartych energią jądrową w 2040 r. będzie stanowił 90% zużycia energii elektrycznej. Według brukselskiego Politico oznaczałby on mniejszą liczbę produktów mięsnych w naszych lodówkach i dojazd do pracy rowerem, elektrykiem lub zbiorkomem. Biedniejszych czekają wyższe wzrosty wydatków związanych z energią – nawet o 42% w latach 2031-2040 w porównaniu do lat 2011-2020. Jaka jest wizja brukselskich elit i jakie reakcje wywołała wśród osób, które będą negocjować ostateczny kształt nowych celów?

Popierany przez Komisję cel redukcji o co najmniej 90% zakłada przyśpieszenie wdrażania nowych technologii (oraz wyższe nakłady inwestycyjne) w dekadzie 2031-2040, w tym wychwytywania i składowania lub wykorzystania CO2 wraz z potrzebną do tego infrastrukturą i niższe nakłady w dekadzie 2041-2050, co ma zapewnić tzw. ujemne emisje po 2050 r. na skutek wychwytywania z powietrza CO2. Według szacunków KE rekomendowany wariant zakłada w dekadzie 2031-2040 wyższe średnie nakłady na inwestycje na system energetyczny rzędu 710 mld euro.

Komisja ma nadzieję, że nakłady te będą pokryte ze środków, które (gdyby nie transformacja) zostałyby wydane na zakup paliw kopalnych (KE podaje liczbę ok. 2,3 bln euro). KE proponuje też pogłębienie unii rynków kapitałowych UE tak, aby uzyskać 470 mld euro rocznego finansowania prywatnego dla firm na wszystkich etapach ich rozwoju w ramach inwestycji wysokiego ryzyka oraz długoterminowego finansowania. Inne wskazywane źródła finansowania to system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

Z kolei badania nad nowymi technologiami zero- i niskoemisyjnymi mają być finansowane ze środków programu Horyzont Europa (30 mld euro). Zdaniem KE dotacje państwowe powinny być przeznaczane wyłącznie na projekty niskoemisyjne na wczesnym etapie, które nie są jeszcze opłacalne z komercyjnego punktu widzenia.

https://klubjagiellonski.pl/2024/02/26/nawet-niemieccy-zieloni-nie-sa-az-tak-oderwani-jakie-sa-skutki-planow-klimatycznych-ue/

Trzy nowe podatki unijne i ich konsekwencje

29 stycznia 2024
Możliwość komentowania Trzy nowe podatki unijne i ich konsekwencje została wyłączona

Donald Tusk zrezygnował z weta w sprawie nowelizacji unijnego budżetu, które wprowadza 3 podatki unijne, które mają sprawić, że zapłacimy 150 mld euro dodatkowej składki za 30 mld KPO!

Polska jest najbardziej pokrzywdzona nowym mechanizmem. Ursula Von der Leyen poinformowała, że budżetowi sprzeciwiły się tylko Węgry – postawiły weto. Miało to miejsce pod koniec 2023r. – niedługo po objęciu władzy przez Donalda Tuska.

Wiecie już czemu służą awantury które wywołuje w Polsce Tusk? To przykrywka za którą odpowiedzą jego akolici, a on robi w tym samym czasie to czego się od niego wymaga w UE…

UE pod pretekstem pomocy walczącej Ukrainie, wprowadza nowe podatki. Przy aplauzie tłumów umiera demokracja, a eurokraci chcą wprowadzić państwo totalitarne które mówi obywatelom co mogą jeść, czym podróżować, jak się ubierać, w jakich domach mieszkać etc. Podatki to kolejny element “upaństwawiania” UE i ograniczania roli państw członkowskich do roli landów.

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

Cenzura w Unii Europejskiej dotyka nawet muzyki

18 stycznia 2024
Możliwość komentowania Cenzura w Unii Europejskiej dotyka nawet muzyki została wyłączona
Unia Europejska miesza się do wszystkiego, np. do waszych playlist na Spotify itp. platformach.

Przyjęto rezolucję na rzecz “sprawiedliwego i zrównoważonego streamingu”: minimalne limity europejskich wykonawców, promowanie różnorodności kulturowej etc. Kolejny przejaw cenzury…

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20240112IPR16773/music-streaming-sector-eu-must-ensure-just-pay-for-artists-and-fair-algorithms

zobacz archiwum wiadomości »