Piotr Koj

Blog

Wzrasta zagrożenie pornografią wśród dzieci

22 czerwca 2015
Możliwość komentowania Wzrasta zagrożenie pornografią wśród dzieci została wyłączona

61 proc. chłopców i 42 proc. dziewcząt pierwszy kontakt z pornografią ma zanim skończy 12 lat, głównie przez internet – wynika z badania przedstawionego na konferencji “Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii”, która odbyła się Warszawie. W Polsce dotarcie do treści pornograficznych jest dziś “dziecinnie” proste – alarmują organizatorzy konferencji. Dla 72% dzieci podstawowym źródłem dostępu do pornografii jest Internet.  Zaproszeni przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa specjaliści dyskutowali o działalności przemysłu pornograficznego oraz społecznych, ekonomicznych i prawnych skutkach jego funkcjonowania. Warto zwrócić uwagę na głosy specjalistów i instytucji zajmujących się monitoringiem tego tematu. Urszula Sowińska: Pornografia powoduje powstawanie w mózgu zmian typowych dla osób uzależnionych, wymagających terapii i leczenia. Kształtuje w dzieciach przedmiotowy stosunek do kobiet, promuje przemoc, buduje postawy egoistyczne, powoduje powstawanie w mózgu zmian typowych dla osób uzależnionych, wymagających terapii i leczenia. Z monitoringu przeprowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w 2014 r. wynika, że żadna z blisko 200 stron VOD z filmami pornograficznymi umieszczonymi na polskich domenach nie posiada skutecznych zabezpieczeń weryfikujących pełnoletniość użytkownika. Większość tych stron ograniczyła się jedynie do wyświetlenia tablicy z informacją o pornograficznym charakterze witryny, wraz z pytaniem o pełnoletniość odbiorcy. Warto odnotować, że w zeszłym roku policja wykryła prawie 2800 przestępstw dotyczących pornografii. Dziesięć lat temu było kilkaset takich spraw – wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji. Podczas konferencji wystąpiła także Gail Dines, profesor socjologii w Wheelock College w Bostonie, najbardziej znana na świecie propagatorka wiedzy na temat negatywnych skutków działalności przemysłu pornograficznego. Zwróciła uwagę, że kultura masowa ułatwia wykorzystanie dzieci w przemyśle pornograficznym. Ta niby-kultura wręcz zmieniła ludzką wrażliwość, wytworzyła potrzebę obnoszenia się ze swoją seksualnością. Przemysł pornograficzny jest ogromną machiną, która w dobie internetu jest niemal nie do zatrzymania, zarabia ponad 3 tys. dolarów na sekundę. W ciągu dnia więcej osób korzysta ze stron pornograficznych niż ze wszystkich razem wziętych portali społecznościowych czy komunikatorów!!

W walce z pornografią warto korzystać z doświadczeń innych krajów, np. Wielkiej Brytanii, w której z dużym sukcesem zaczęto wprowadzać zmiany, aby stworzyć lepsze, bardziej przyjazne środowisko dla rozwoju dzieci. W zmiany te zaangażowało się bardzo wiele podmiotów. Mam świadomość, że w  dobie internetu bardzo trudno zapanować nad zalewem pornografii i jej destruktywnym wpływem na społeczeństwo, jednak sam problem musi być podnoszony na forum publicznym, a organy państwa winny podejmować wszelkie możliwe działania dla jego minimalizowania. Jakie? Konieczna jest zmiana podejścia policji czy straży miejskiej do egzekwowania przepisów już istniejących. Mimo bowiem częstych zgłoszeń do tych służb, iż np. w witrynach kiosków lub na stacjach benzynowych eksponowana jest prasa pornograficzna, funkcjonariusze pod różnymi pretekstami nie podejmują interwencji. Należy zaostrzyć politykę karną oraz przeprowadzać szkolenia prokuratorów w zakresie skuteczności tych przepisów, które obowiązują obecnie. Koniecznie należy wpłynąć na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aby uznał pornografię za treści, które istotnie szkodzą interesowi konsumentów.

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »