Piotr Koj

Blog

Chrońmy przestrzeń, krajobraz, także w Bytomiu

16 maja 2021
Możliwość komentowania Chrońmy przestrzeń, krajobraz, także w Bytomiu została wyłączona

Jednym z największych współczesnych problemów Polski jest kryzys gospodarki i planowania przestrzennego. Tymczasem wadliwe procesy urbanizacyjne i narastający chaos przestrzenny, generują olbrzymie straty społeczne i gospodarcze. Od wielu lat są one przedmiotem krytyki, która nasiliła się zwłaszcza po 2000 roku, kiedy widoczne stały się szkodliwe efekty braku polityki przestrzennej państwa, w tym wadliwego prawa, które jest jednym z najważniejszych źródeł kryzysu.

Najogólniejszym i jednocześnie lapidarnym, ale zapewne całkowicie zgodnym z prawdą wyjaśnieniem chaosu przestrzennego w Polsce jest złe gospodarowanie przestrzenią. Wynika ono zarówno z uwarunkowań historycznych, jak i współczesnych.

Każda działalność człowieka generuje jakieś skutki, które można rozpatrywać w kategoriach zysków i strat. W przypadku chaosu przestrzennego, jako negatywnego skutku działalności człowieka, możemy mówić praktycznie o samych stratach. Nawet jeśli w jakimś momencie źle zaplanowanej lokalizacji inwestycji wydaje nam się, że jest ona korzystna, to w dłuższej perspektywie przyniesie ona straty.

Elementem tego chaosu jest nieład i zaśmiecanie naszych miast, między innymi  wszechobecnymi instalacjami reklamowymi. W walce z tym ostatnim nieładem od 5 lat pomaga Ustawa krajobrazowa, która wprowadziła definicje reklamy oraz określeń: tablica reklamowa, urządzenie reklamowe, szyld, krajobraz czy krajobraz priorytetowy. Samorządom dano możliwość przyjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakości oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Cieszyn, jak niemal każde polskie miasto, od wielu lat borykał się z problemem reklam, które często szpecą stylowe kamienice, psują krajobraz starówki, zasłaniają piękne widoki. Dlatego samorządowcy zdecydowali się wprowadzić uchwałę krajobrazową. Mija rok od jej wprowadzenia.  Dla Cieszyn uchwała jest narzędziem, które pozwola zmieniać ten stan rzeczy. Zastosowanie szyldów i reklam w oszczędnej i czytelnej formie, ich uporządkowanie w przestrzeni z dopasowaniem do kontekstu miejsca zdecydowanie wpływa na jakość otoczenia, a i w sposób zdecydowanie pozytywny wpłynie na siłę przekazu reklamy.

Mam nadzieję, że doczekam uchwały w Bytomiu, bo dwa lata póki co mijają od rozpoczęcia prac, a efektów brak…

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »