Piotr Koj

Blog

#TeMury

31 stycznia 2019
Możliwość komentowania #TeMury została wyłączona

Pierwsza w 2019 roku debata sprowokowana została przez autora hasztagu #TeMury. Pan Łukasz, jako kolejny już społecznik, rozpoczął na FB opowieść o losach bytomskich kamienic, czyli jednocześnie o życiu miasta i jego mieszkańców. Dlatego w ramach projektu Bytom2054 postanowiliśmy porozmawiać o kwesti bardzo palącej, czyli o dewastacji bytomskich kamienic, budynków, a zwłaszcza zabytków.

W Bytomiu zbyt dużo już straciliśmy, aby milczeć i biernie przyglądać się codziennej degradacji budynków, które powinny być dumą miasta i jego mieszkańców. #TeMury powstały po to, aby ten stan rzeczy zmienić, zaczynając od rozmowy o jednym z największych problemów Bytomia.

Debata znacznie wykroczyła poza zaplanowany temat, dobrze to świadczy o jej uczestnikach. Słusznie zwrócono uwagę, że miastu potrzebna jest zaktualizowana strategia rozwoju. Strategia ta winna wziąć pod uwagę wszystkie trwające w naszym mieście (i w całej Polsce) procesy, takie jak:
– kurczenie się miast,
– rozlewanie się miast,
– starzenie się społeczeństw, przy jednoczesnym wydłużeniu życia,
– ucieczkę młodych do większych, atrakcyjniejszych ośrodków wielkomiejskich.
Strategia winna też określić atrakcyjność miasta, skupić się na walce o LUDZI MŁODYCH.

Przypomniano w czasie dyskusji, jak dużą rolę odegrała sprzedaż mieszkań mieszkańców i zarządzanie własnością przez poszczególne wspólnoty. Ten proces należy przyśpieszyć, tak jak i odzyskiwanie pustostanów.

BARDZO DUŻĄ (może nawet kluczową) rolę mają do odegrania pracownicy Miasta (zwłąszcza funkcyjni), bez względu na ich miejsce zatrudnienia (Urząd Miasta, spółki, jednostki, instytucje). Od ich kompetencji, kultury, wiedzy, zaangażowania, inicjatywności, umiejętności współpracy (zwłaszcza w ramach różnych struktur Miasta), zależy ewentualny SUKCES, czyli zmiana Bytomia. Obecny stan określono jako DRAMATYCZNY.

Zasoby miasta, mogą być jako dużym atutem, nawet jeżeli ograniczy się to do bycia sypialnią metropolii. Jednak koszty kupna mieszkania, domu, czy też jego budowy to nie wszystko. Bytom MUSI posiadać magnesy, takie jak:
– bezpieczeństwo,
– sprawna komunikacja, zwłaszcza z metropolią (kluczowe kierunki Katowice i Gliwice),
– czystość i estetyką (OGROM pracy w tym temacie), ZANIEDBANIA = NIEATRAKCYJNOŚĆ
– zadbana i funkcjonalna zieleń,
– oferta kulturalna,
– oferta czasu wolnego,
– gastronomia.

Bez obudzenia aktywności bytomian, walki z obojętnością, rozwoju samorządności, wszelkie nawet najlepsze plany, nie zakończą się sukcesem.

Priorytetem winno być CENTRUM miasta, choć nie bez znaczenia jest dbałość o każdą dzielnicę. Ponieważ nie stać nas (i nie jest zasadne), aby zrewitalizować każdy fragment miasta, trzeba w trybie pilnym wyznaczyć obiekty ważne dla miasta, nie bać się wyburzeń, czy też zmiany przeznaczenia całych kwartałów miasta.

Kolejna debata w ramach projektu BYTOM2054, w czwartek 28 lutego, temat – bytomski sport. I tak już do końca roku, w każdy ostatni czwartek miesiąca, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy placu Sobieskiego.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.