Piotr Koj

Blog

Trudna prawda

22 września 2014
Możliwość komentowania Trudna prawda została wyłączona

Wracam do tematu zadłużenia miasta. Ponownie podkreślam, że realizowane przeze mnie inwestycje były potrzebne mieszkańcom do codziennego życia i miastu dla jego rozwoju. Wspomnę kilka przykładów: obwodnica miasta etap II i III, przebudowa placu Wolskiego oraz ulic: Łagiewnickiej i Świętochłowickiej, modernizacja ulicy Stolarzowickiej, placu Sikorskiego i innych placów w centrum miasta, przebudowa kładki nad ulicą Wrocławską, budowa kilkunastu boisk, remont i modernizacja szpitala miejskiego, domów opieki, rewitalizacja parku miejskiego. Lista jest znacznie dłuższa. Na tej liście umieszczam również Halę na Skarpie, halę sportową w Bobrku i remont hali przy ulicy Strzelców Bytomskich oraz kilku sal gimnastycznych. Warto przypomnieć, że Hala na Skarpie służy codziennie mieszkańcom, zwłaszcza młodzieży ZST, służy klubom sportowym. Nie było jeszcze wydarzenia, które nie mogło się odbyć w hali ze względu na jej rzekomą “mikroskopijność”. Zapytam adwersarzy, które to kluby i dyscypliny nie mogą z niej korzystać? Podsumowując, dzięki realizacji wielokrotnie nagradzanego projektu, miasto jest w stanie halę utrzymać. Równie trudna była decyzja o wymuszonej rewitalizacji zabytkowego krytego basenu ( w części powiązanej z pływalnią), uznałem że w centrum  miasta nie stać nas na kolejną ruinę. Obie inwestycje były dofinansowane ze źródeł zewnętrznych.

Stitched Panorama

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.