Piotr Koj

Blog

Trzy cele polityki przemysłowej w Europie

4 października 2020
Możliwość komentowania Trzy cele polityki przemysłowej w Europie została wyłączona

Transformacja przemysłowa to obecnie kluczowe zagadnienie dla Polski i Europy. Chcemy, żeby nasza przyszłość była bardziej ekologiczna i cyfrowa. Chcemy też być lepiej przygotowani, bardziej niezależni i odporni na kryzysy. Cele te określiliśmy w naszej europejskiej strategii przemysłowej opublikowanej w marcu tego roku. Zaraz potem świat dotknęła pandemia.

Jednak kryzys ten nie osłabił, lecz wzmocnił naszą determinację. Jeszcze bardziej unaocznił nam znaczenie solidarności i wspólnych działań na szczeblu europejskim. Chcemy wspierać i przekształcać nasz przemysł pod kątem nowej rzeczywistości i nowych możliwości.

Razem, jako Europa, widzimy możliwość przyspieszenia transformacji przemysłowej, zapewnienia naszej wspólnocie wiodącej pozycji na świecie oraz stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy.

W jaki sposób możemy to zrobić?

Po pierwsze wodór! Ma wiele zastosowań, od magazynowania energii ze źródeł odnawialnych po zasilanie transportu ciężkiego. Pierwiastek ten ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia dekarbonizacji naszego przemysłu, w szczególności energochłonnych gałęzi, takich jak przemysł stalowy czy chemiczny.

Jednak wodór nie jest jedynie narzędziem osiągania naszych celów klimatycznych i wspierania transformacji ekologicznej. Jest to również sposób na osiągnięcie prymatu międzynarodowego, stworzenie wysokiej jakości trwałych miejsc pracy oraz przyczynianie się do budowania bardziej odpornej gospodarki. Chcemy, aby Europa stała się liderem w dziedzinie czystego wodoru. Cykle inwestycyjne w sektorze czystej energii trwają około 25 lat, dlatego musimy zacząć działać już teraz.

Po drugie surowce!  Nie da się wyprodukować żadnego samochodu elektrycznego bez zastosowania litu. Nie ma żadnego nowoczesnego samolotu bez tytanu. Surowce strategiczne mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania i integralności wielu różnych systemów przemysłowych. W miarę wzrostu światowego popytu kluczową rolę będą odgrywać surowce pierwotne.

Mobilizacja wewnętrznego potencjału Europy jest istotnym elementem zwiększania odporności UE i rozwijania jej strategicznej autonomii. Na początku września przedstawiliśmy plan działania w sprawie surowców krytycznych. Plan ten dotyczy nie tylko surowców przyszłości. Wiele odpadów górniczych, w tym węglowych, jest bogatych w surowce strategiczne. Można je ponownie wykorzystywać – otwierać nową działalność gospodarczą na terenie istniejących lub byłych kopalń, dbając jednocześnie o poprawę stanu środowiska.

Po trzecie umiejętności! Inwestycja w przyszłość nie będzie możliwa bez wykwalifikowanych pracowników. Ponad 70 proc. europejskich przedsiębiorców twierdzi, że niedobór ludzi do pracy utrudnia im działalność inwestycyjną.

Transformacja ekologiczna i cyfrowa wymaga ponadto nowych rodzajów umiejętności. Dla wszystkich naszych pracowników oznacza to perspektywę miejsc zatrudnienia w nowych gałęziach przemysłu. Miliardy euro przewidziane w planie odbudowy UE i długoterminowym budżecie UE stanowią wyjątkową okazję, by do tego doprowadzić.

Sukces możemy odnieść tylko wówczas, gdy będziemy pracować razem. Przedsiębiorstwa muszą połączyć siły z uczelniami i władzami lokalnymi, aby przygotować wspólną wizję dotyczącą doskonalenia umiejętności. Jakich umiejętności będą potrzebować nasze przedsiębiorstwa, te duże i małe? W jaki sposób pomożemy pracownikom w nabywaniu tych umiejętności?

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/thierry-breton-trzy-cele-polityki-przemyslowej-w-europie/

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.