Piotr Koj

Blog

TVP kontra TVN

28 sierpnia 2023
Możliwość komentowania TVP kontra TVN została wyłączona

Dwie największe telewizje w Polsce wyznaczają nowe standardy w mediach. Niestety, są one zaprzeczeniem zasad, które obowiązywały dotychczas.

Dwa zdania mogą posłużyć za motto, którymi kierują się państwowa TVP i prywatna TVN: Donald Tusk jest zdrajcą, bo chce uczynić z Polski niemieckie kondominium, do tego kłamie i realizował politykę korzystną dla Putina; Jarosław Kaczyński jest dyktatorem, który chce wprowadzić w Polsce autorytarne rządy, dlatego niszczy instytucje demokratyczne, do tego nienawidzi kobiet i dąży do wyprowadzenia naszego kraju z Unii Europejskiej. Oczywiście zbędne jest wskazanie, które motto należy przyporządkować danej stacji, gdyż to oczywiste. I właśnie ta oczywistość powinna wzbudzać niepokój i podsuwać pytanie, co się w tych telewizjach dzieje z powszechnie uznawanymi dotychczas standardami dziennikarstwa, takimi jak dążenie do prawdy, bezstronność, apolityczność czy szacunek dla człowieka.

Pozorem pluralizmu politycznego są pewne programy publicystyczne obu stacji, do których zapraszani są przedstawiciele różnych opcji politycznych, jednak wówczas spójność przekazu zapewniają prowadzący, w odpowiedni sposób zadając pytania albo wprost dyskutując z gośćmi czy wygłaszając jedynie słuszne poglądy.

Warto pamiętać, że opisana wyżej sytuacja dotyczy także prasy, radia i internetu…

Zachęcam do lektury całego tekstu Bogumiła Łozińskiego https://www.gosc.pl/doc/8398756.TVP-kontra-TVN-Standardy-ktore-wyznaczaja-dwie-najwieksze

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.