Piotr Koj

Blog

Upolitycznianie samorządu to bardzo zły kierunek

21 maja 2019
Możliwość komentowania Upolitycznianie samorządu to bardzo zły kierunek została wyłączona

To zupełnie przypadkowa data, w której 10 prezydentów miast, złożyło w Ministerstwie Finansów wezwania do zapłaty na łączną kwotę ponad 103 milionów złotych kosztów poniesionych przez nich w 2017 roku w związku z dostosowaniem szkół do zmian w oświacie. Zupełnie przypadkowo, to prezydenci reprezentujący Koalicję Europejską. To już kolejny raz, prezydenci miast włączają się w kampanię wyborczą, między innymi ostatnio maszerowali po Warszawie.

Po latach doświadczeń wiem, że upolitycznianie samorządu do niczego dobrego nie prowadzi. Wiem, jak trudno zachować niezależność, od partyjnych szyldów, a zarazem uciec od przedmiotowego traktowania przez partyjnych baronów, bez względu na kolor sztandaru.

Procesy upolitycznienia samorządów upodabniają ich funkcjonowanie do „wielkiej polityki” prowadzonej na szczeblu władzy centralnej, co w dużej mierze zaciera podstawowe idee samo-decydowania wspólnot o sprawach ich dotyczących. Skutkuje to tym, że inicjatywy i aktywność władz terytorialnych są w nadmiernym stopniu podporządkowane celom polityczno-wizerunkowym służącym zdobywaniu poparcia wyborczego, a mniej inicjatywom prorozwojowym.

Czy można się temu przeciwstawić? Bez wątpienia tak. Jak? Poprzez wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, przystosowanie w praktyce idei współrządzenia/współzarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym przez różnych interesariuszy. Powinno to oznaczać zwiększenie się zaangażowania tzw. ruchów miejskich, organizacji pozarządowych w procesy zarządzania rozwojem.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.