Piotr Koj

Blog

Walka o park

19 lipca 2012
Możliwość komentowania Walka o park została wyłączona

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego trwa. I choć jest to proces długotrwały i w niektórych aspektach kontrowersyjny (że wspomnę emocje związane z koniecznym wycinaniem części drzew) to jest realizowany etapami, jak zawsze przede wszystkim z przyczyn finansowych. Jak dzisiaj pamiętam kolejne spotkanie prezydentów i burmistrzów w Mikołowie, których udało mi się przekonać do przekazania naszemu miastu kolejnych środków unijnych na realizację projektu „Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu – Etap II”. W jego ramach nastąpi rewitalizacja stawu północnego oraz terenu wokół niego wraz z rekultywacją terenu. Szczegółowy zakres prac obejmuje: przygotowanie terenu budowy w obrębie stawu, usunięcie osadów i zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją, oczyszczenie terenu wokół stawu, uszczelnienie i wzmocnienie dna stawu, budowę wysp, wykonanie linii brzegowej stawu (skarp) – mury oporowe i oddzielające, budowę niezbędnej infrastruktury technicznej stawu zapewniającej jego funkcje przyrodnicze, a także wycinkę i nasadzenia drzew, krzewów i wykonanie trawnika oraz nasadzenia zieleni, w tym wodnej i nabrzeżnej.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.