Piotr Koj

Blog

Wierzę, że setne urodziny się odbędą

6 sierpnia 2012
Możliwość komentowania Wierzę, że setne urodziny się odbędą została wyłączona

Smuci mnie fakt,że nadal nie dochodzi do świadomości wielu osób koniecznośćreorganizacji bytomskiej infrastruktury edukacyjnej, a zwłaszczasieci szkół. Szczególnie smuci mnie, kiedy ten brak zrozumieniawykazuje tak szanowana osoba, jaką jest profesor Jan Drabina.

Panie Profesorze,każda szkoła, każdy budynek szkolny w naszym mieście ma swojąhistorię. Krótszą lub dłuższą, bardzo bogatą w ludzi, którzyją tworzyli i tworzą, w wydarzenia… Nie zmienia to faktu, żeświat się dynamicznie zmienia. Różne są to zmiany, jedne nalepsze, inne nie… Wśród tych zdecydowanie na nie jest postępującyspadek liczby ludności w Europie, Polsce i na Górnym Śląsku.Także niestety w Bytomiu. I to właśnie ubytek 10 000 uczniówtylko w ciągu dekady oraz rozsądek, a przede wszystkimodpowiedzialność za stan miasta i jego finansów, najzwyklejszagospodarność są przyczyną podjęcia przez władze miasta taktrudnych i nieakceptowanych nadal przez pewną część bytomiandecyzji. Warto podkreślić, że skwapliwie wykorzystuje to opozycja,podsycając te nastroje, mamiąc obietnicami, tak jakby można byłozawrócić kijem rzekę. Cieszy mnie, że tak wielu bytomian rozumie,że także takie bolesne zmiany są niezbędne. Kończąc, deklaruję,że chętnie przyłączę się do Pana Profesora, aby podjąćdziałania na rzecz godnego uczczenia stulecia miechowickiego budynkuszkolnego w przyszłym roku.

PS Zaproponowałemspołeczności Gimnazjum nr 13, zwłaszcza rodzicom, przejęcieszkoły i jej dalsze prowadzenie. Co ciekawe, z początkiem 2011 rokuinicjatywa ta została przyjęta z ogromnym entuzjazmem. Stopniowozapał słabł, skończyło się na tym, że nie podjęto żadnychdziałań. Mam jednak nadzieję, że działalność edukacyjna w tymbudynku będzie kontynuowana.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.