Piotr Koj

Aktualności

Wybory to nie konkurs piękności

10 października 2019
Możliwość komentowania Wybory to nie konkurs piękności została wyłączona

W niedzielę wybierzemy, kto będzie rządzić Polską przez następne lata. Czytelnicy “Gościa” przysyłają do dziennikarzy maile, w których wprost pytają, na kogo głosować. Wybór jest osobistą sprawą każdego człowieka, którą musi podjąć kierując się rozumem i sumieniem. Aby jednak wyrobić sobie osąd, osoby kierujące się nauczaniem Kościoła powinny znać kryteria, jakie w tej sytuacji podaje katolicka nauka społeczna. Wskazał je przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w specjalnym słowie przed wyborami parlamentarnymi. Przypomnijmy je. Po pierwsze sam akt głosowania jest moralnym obowiązkiem, dlatego należy go spełnić.

Jeśli chodzi o cechy kandydata, to powinien on być:

– prawy moralnie,

– kompetentny w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, co potwierdził  dotychczasową działalnością publiczną,

– dawać świadectwo życia w rodzinie oraz małej ojczyźnie,

– mieć wyrazistą tożsamość,

– szanować każdego człowieka,

– mieć postawę dialogu i umiejętność współpracy z innymi,

– być zdolny do roztropnego rozwiązywania konfliktów,

– odznaczać się miłością Ojczyzny,

– traktować władzę jako służbę.

Tak różnorodne kryteria pozwalają katolikom dokonać wyboru różnych kandydatów, można wręcz mówić o pewnym pluralizmie. Jednak zawsze na pierwszym miejscu trzeba stawiać fundamentalne zasady etyczne, które nie podlegają żadnej negocjacji. W związku z tym katolicy powinni popierać programy:

– broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci,

– gwarantujące prawną definicję małżeństwa, jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety,

– promujące politykę rodzinną,

– wspierające dzietność,

– gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami.

W związku z tym katolicy nie mogą wspierać ugrupowań, które:

– promują aborcję,

– starają się przedefiniować instytucję małżeństwa,

– usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci,

– propagują demoralizację dzieci i młodzieży.

https://www.gosc.pl/doc/5909492.Wybory-to-nie-konkurs-pieknosci

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.