Piotr Koj

Blog

Zadłużenie

5 października 2014
Możliwość komentowania Zadłużenie została wyłączona

Ostatnio sporo słów troski, a zarazem krytyki w kontekście stanu finansów miasta. I jak zawsze przy tej okazji wraca temat zadłużenia. Tak to prawda, miasto w 2012 roku było zadłużone, ponieważ kredyty były niezbędne dla realizacji ważnych dla rozwoju miasta inwestycji. Prawdą jest, że zadłużenie wzrosło z 10,5 mln zł do ponad 150 milionów. Najważniejsze jest, że w tym czasie na inwestycje wydano około 590 milionów złotych, w tym pozyskano 310 milionów złotych środków zewnętrznych, głównie unijnych. Pierwszy raz w historii samorządu Bytomia nastąpił inwestycyjny boom, przez cztery lata (2008-2011) wydatki inwestycyjne stanowiły około 20% ogółu wydatków.  Dzięki temu Bytom bardzo dobrze wykorzystał środki unijne. Świadczą o tym miejsca miasta w rankingach dwutygodnika samorządowego “Wspólnota” – wielkości pozyskanych dotacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca:

wydatki ze środków unijnych z rankingu WspólnotyJak widać Bytom plasował się między 8. i 14. miejscem wśród miast na prawach powiatu w Polsce, jako 4. miasto w województwie. Nie jest więc przypadkiem, że wielokrotnie był za to w tym czasie nagradzany.

dyplom3Zwracam uwagę, że są to rankingi przeprowadzane od lat przez cenione tytuły.

Nie tylko zadłużenie winno być największą troską roku 2014, a zwłaszcza roku 2015, tylko płynność finansowa miasta. Przybywa zobowiązań wymagalnych, prawdopodobnie można też mówić o rolowaniu długu, mimo że środki na jego spłatę były zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej. Stąd też innej drogi niż radykalny program oszczędnościowy nie ma, zwłaszcza że nie można zrezygnować z pozyskiwania kolejnych setek milionów unijnych dotacji.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.