Piotr Koj

Blog

Życzę nam braterstwa na co dzień

21 lutego 2022
Możliwość komentowania Życzę nam braterstwa na co dzień została wyłączona

Braterstwo to doświadczanie silnej pozytywnej więzi emocjonalnej i mentalnej z drugim człowiekiem, to przyjaźń i wzajemna pomoc. Słownikowo braterstwo to pokrewieństwo między synami jednych rodziców czyli braterstwo rodzonych braci. Stąd się biorą braterskie uczucia, jak m.in.: zaufanie, szczerość, solidarność, poświęcenie. Od braterstwa pochodzą dwa przymiotniki: braterski i bratni, o czym wiemy używając zwrotów takich jak „bratnia dusza”, „braterska organizacja”. Braterstwo to silny związek oparty najczęściej na wartościach duchowych i przynależności do grupy, na więzi uczuciowej pomiędzy ich członkami i określonymi obowiązkami względem tych członków.

Braterstwo to więź osobowa oparta na wspólnych korzeniach i na wspólnym losie. Braterstwo z jednej strony należy odróżnić od solidarności, która bardziej zewnętrznie zespala ludzi dla wspólnych celów, a z drugiej, od takich więzi, jak przyjaźń lub miłość małżeńska, które tworzą się na podstawie wolnego wyboru oraz skłonności. Przyjaźń jest najmocniej związana z braterskim ideałem.

Tyle różnych definicji, spojrzeń, doświadczeń, prób określenia. Skąd taki nacisk na to słowo? Otóż 22 lutego każdego roku harcerki, harcerze, skautki i skauci obchodzą Dzień Myśli Braterskiej, święto przyjaźni. Obchodzone jest w tym dniu nieprzypadkowo, jest to bowiem dzień urodzin założyciela skautingu, sir Roberta Baden-Powella (22 lutego 1857) i jego żony Olave Baden-Powell (22 lutego 1889). Idea ustanowienia tego dnia zrodziła się na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych.

Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom na całym świecie, jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku.

Życzę nam wszystkim, by na naszej drodze nie zabrakło braterstwa na co dzień, w kontaktach z drugim człowiekiem, nawet tym nieznanym.

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.